Välkommen till Linder & Partners

RÅDGIVARE INOM PENSION OCH FÖRSÄKRING

Linder och Partners ger dig rådgivning inom pensioner och försäkringar till företag, anställda och egna företagare.
Läs mer

Tydlig information och opartisk rådgivning är viktigt för att anställda skall kunna fatta bra beslut om sitt försäkringsskydd och sina pensioner. Läs mer om vår service till anställda.

Hög avkastning och låga avgifter är nyckeln till en bra pension. Men avgifterna i pensionssparande är många gånger onödigt höga. Vilket resulterar i lägre pension. För att minska dessa avgifter upphandlar vi pensioner och försäkringar netto, dvs utan provisioner. Läs mer

Så mycket tjänar du

Beräkna hur mycket man tjänar på en nettoupphandlad försäkring.

Din eller företagets årspremie för pensionsförsäkringar:

Vad menas med årspremie? »

Din ålder eller de anställdas snittålder:

Mer i pension till dig eller till de anställda vid nettoupphandlad försäkring:

0 kr Hur har vi räknat? »

Vad menas med årspremie

Här skall du fylla i den premie som betalas årligen till ditt eller dina anställdas pensionssparande.

Hur har vi räknat

Denna beräkning syftar till att visa hur mycket mer i pension man kan erhålla om man upphandlar försäkringar netto, dvs utan provision. 

Beräkningen baseras på angiven ålder och premie samt att premien betalas till 65 år och att pensionen utbetalas under 15 år. Skillnaden i avgifter mellan en nettoupphandlad jämfört med provisionsupphandlad försäkring är 0,5 % av pensionskapitalet, varje år, fram tills dess att sista pensionskronan är utbetald vid 80 år. 

Vi har räknat med en realränta på 4 % (dvs efter avdrag för inflation o skatter). Det innebär att skillnaden i pension kan relateras till dagens penningvärde. 

Skillnaden i avgifter skiljer sig mellan olika försäkringsbolag, de 0,5 % vi räknat med i detta exempel är lågt räknat. I många fall kan det skilja mer än 1 % och ibland upp till 2 % i högre avgifter, varje år.