Hos oss på Linder & Partners AB är våra kunder vår viktigaste tillgång

Vår strävan är att du som kund ska vara nöjd med våra rådgivare och den rådgivning du får.

Skulle du trots allt vara missnöjd med hur ett ärende har hanterats, på det sätt vi agerat i samband med utförda transaktioner för er räkning eller med den information som lämnats i samband med detta är det viktigt att du snarast kontaktar oss.

Kontaktuppgifter

Enklast och snabbast är att kontakta dina rådgivare. Om du efter en första kontakt fortfarande anser att dina synpunkter inte har beaktats kan du kontakta vår klagomålsansvarige Stefan Linder på telefon: 08-545 225 51 eller via mejl till stefan.linder@linderpartners.se .
Du kan naturligtvis även skriva till oss på följande adress:
Gamla Brogata 27, 111 20 Stockholm.

Allmänna reklamationsnämnden och allmän domstol

Om du efter vår interna prövning av ärendet fortfarande inte är nöjd med beslutet kan du vända dig till: Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm eller www.arn.se. Du kan också vända dig till allmän domstol.

Övrig information

Konsumenternas Försäkringsbyrå och Konsumenternas Bank- och finansbyrå är självständiga rådgiv¬ningsbyråer som kostnadsfritt kan vägleda konsumenter i bank, finans och försäkringsfrågor och du hittar mer information på www.konsumenternas.se.

Så mycket tjänar du

Beräkna hur mycket man tjänar på en nettoupphandlad försäkring.

Din eller företagets årspremie för pensionsförsäkringar:

Vad menas med årspremie? »

Din ålder eller de anställdas snittålder:

Mer i pension till dig eller till de anställda vid nettoupphandlad försäkring:

0 kr Hur har vi räknat? »

Vad menas med årspremie

Här skall du fylla i den premie som betalas årligen till ditt eller dina anställdas pensionssparande.

Hur har vi räknat

Denna beräkning syftar till att visa hur mycket mer i pension man kan erhålla om man upphandlar försäkringar netto, dvs utan provision. 

Beräkningen baseras på angiven ålder och premie samt att premien betalas till 65 år och att pensionen utbetalas under 15 år. Skillnaden i avgifter mellan en nettoupphandlad jämfört med provisionsupphandlad försäkring är 0,5 % av pensionskapitalet, varje år, fram tills dess att sista pensionskronan är utbetald vid 80 år. 

Vi har räknat med en realränta på 4 % (dvs efter avdrag för inflation o skatter). Det innebär att skillnaden i pension kan relateras till dagens penningvärde. 

Skillnaden i avgifter skiljer sig mellan olika försäkringsbolag, de 0,5 % vi räknat med i detta exempel är lågt räknat. I många fall kan det skilja mer än 1 % och ibland upp till 2 % i högre avgifter, varje år.