Nyheter från oss

Förändringar i basbeloppen 2017

2016-12-16

2017 års basbelopp är nu satta. Till skillnad mot förra året höjs Prisbasbeloppet (Pbb) till 44 800kr (2016: 44 300kr). även inkomstbasbeloppet (Ibb) höjs till 61 500kr (2016: 59 300kr). Vad innebär då detta? Taket...

[läs mer]

Hållbarhet vid placering av kapital

2016-12-16

Allt fler vill investera sitt kapital i hållbara tillgångar, vilket även medför att försäkringsbolagen behöver sträva mot att kunna erbjuda placeringar i hållbara medel. Många försäkringsbolag väljer därför att undvika företag...

[läs mer]

Linder & Partners syn på att ta ut allmän pension innan 65 år.

2016-12-16

Vi får ofta frågor från personer som arbetar idag och har fått råd/hört att det är fördelaktigt att ta ut allmän pension före 65 år och i stället placera om dem i en kapitalförsäkring, bland annat för att få ett starkare...

[läs mer]

Folksam anpassar garantin och höjer återbäringsräntan för traditionellt förvaltat kapital

2016-12-16

Folksam väljer att sänkta garantiräntan från 1,5% till 1% och att garantin räknas på 80% av nya inbetalningar, istället för tidigare 85%. Ändringen avser inbetalningar från första januari 2017 och man menar att utrymmet att...

[läs mer]

AMF sänker avgifterna på utvalda fonder

2016-12-16

Från första oktober i år rabatterade AMF avgifterna på sina fonder AMF Aktiefond Asien Stilla havet, AMF Aktiefond Mix, AMF Aktiefond Småbolag, AMF Aktiefond Sverige och AMF Räntefond Mix. De nya avgifterna är mellan 0,20% –...

[läs mer]

Skandia höjer återbäringsräntan till 5 procent

2016-09-29

Fr o m 1 oktober höjer Skandia återbäringsräntan till 5 % för traditionellt förvaltat försäkringskapital. Skandia är även framöver ett av de bättre trad-bolagen att placera pengar i.

[läs mer]

Vad finns för alternativ till privat pensionssparande?

2016-09-29

Första januari i år togs avdragsrätten för privat sparande bort, vilket innebär att om du fortsätter att spara till en privat pensionsförsäkring kommer du bli dubbelbeskattad (du betalar premien med redan skattade pengar och...

[läs mer]

Så mycket tjänar du

Beräkna hur mycket man tjänar på en nettoupphandlad försäkring.

Din eller företagets årspremie för pensionsförsäkringar:

Vad menas med årspremie? »

Din ålder eller de anställdas snittålder:

Mer i pension till dig eller till de anställda vid nettoupphandlad försäkring:

0 kr Hur har vi räknat? »

Vad menas med årspremie

Här skall du fylla i den premie som betalas årligen till ditt eller dina anställdas pensionssparande.

Hur har vi räknat

Denna beräkning syftar till att visa hur mycket mer i pension man kan erhålla om man upphandlar försäkringar netto, dvs utan provision. 

Beräkningen baseras på angiven ålder och premie samt att premien betalas till 65 år och att pensionen utbetalas under 15 år. Skillnaden i avgifter mellan en nettoupphandlad jämfört med provisionsupphandlad försäkring är 0,5 % av pensionskapitalet, varje år, fram tills dess att sista pensionskronan är utbetald vid 80 år. 

Vi har räknat med en realränta på 4 % (dvs efter avdrag för inflation o skatter). Det innebär att skillnaden i pension kan relateras till dagens penningvärde. 

Skillnaden i avgifter skiljer sig mellan olika försäkringsbolag, de 0,5 % vi räknat med i detta exempel är lågt räknat. I många fall kan det skilja mer än 1 % och ibland upp till 2 % i högre avgifter, varje år.