Nyheter från oss

Linder & Partners kommentar till rådande börsklimat

2015-09-14

Det har troligtvis inte undgått någon att världens börser har reagerat starkt på osäkerheten kring hur det egentligen står till med Kinas ekonomiska status. Linder & Partners anser generellt att man inte ska agera drastiskt...

[läs mer]

Fondtips

2015-09-14

Linder & Partners föredrar breda regionsfonder framför smalare landsfonder eller branschfonder för ett långsiktigt sparande. Eftersom man genom detta sprider ut risken på flera marknader/regioner och samtidigt som man får...

[läs mer]

Stora förändringar inom trad-bolagen

2015-06-05

Extra återbäring i Skandia Liv och Folksam Liv både sänker och höjer återbäringen De båda tradbolagen har beslutat sig för att göra förändringar i syfte att fördela mer av det upparbetade överskottet till ”gamla”...

[läs mer]

Skandia sänker garantin i traditionell förvaltning på nya premier

2015-04-30

För att inte riskera att hamna i en dålig ekonomisk situation m h t de låga räntorna sänker Skandia garantinivån på nya premier i försäkringar med traditionell förvaltning. Orsaken till förändringen är att de eftersträvar en bra...

[läs mer]

Fantastisk avkastning på pensionskapital även 2014, vad händer framåt?

2015-04-08

Avkastningen på nästan allt pensionskapital var under 2014 mycket bra, precis som 2012 och 2013. Även inledningen på 2015 har varit mycket bra. Vi försöker varje år utvärdera våra egna rekommendationer och efter en analys av...

[läs mer]

PPM’s soffliggarfond AP7 Såfa har gått otroligt bra; 130 % på drygt tre år. Är det för bra?

2015-04-08

Fram till för några år sedan var soffliggarfonden i PPM (som då hette Premiesparfonden)  inte någon bra fond, men så gjorde man om förvaltningen och döpte den till AP 7 Såfa (StatensÅrskullsFörvaltniningsAlternativ)....

[läs mer]

Skandia Liv höjer återbäringsräntan till 12 %

2014-09-25

Skandia Liv har från och med 1 september bestämt att höja återbäringsränta till från 8 % till 12 % på årsbasis på kunders traditionellt förvaltade kapital. Skandia höjde så sent som i juli månad från 6 till 8 % på årsbasis detta...

[läs mer]

Så mycket tjänar du

Beräkna hur mycket man tjänar på en nettoupphandlad försäkring.

Din eller företagets årspremie för pensionsförsäkringar:

Vad menas med årspremie? »

Din ålder eller de anställdas snittålder:

Mer i pension till dig eller till de anställda vid nettoupphandlad försäkring:

0 kr Hur har vi räknat? »

Vad menas med årspremie

Här skall du fylla i den premie som betalas årligen till ditt eller dina anställdas pensionssparande.

Hur har vi räknat

Denna beräkning syftar till att visa hur mycket mer i pension man kan erhålla om man upphandlar försäkringar netto, dvs utan provision. 

Beräkningen baseras på angiven ålder och premie samt att premien betalas till 65 år och att pensionen utbetalas under 15 år. Skillnaden i avgifter mellan en nettoupphandlad jämfört med provisionsupphandlad försäkring är 0,5 % av pensionskapitalet, varje år, fram tills dess att sista pensionskronan är utbetald vid 80 år. 

Vi har räknat med en realränta på 4 % (dvs efter avdrag för inflation o skatter). Det innebär att skillnaden i pension kan relateras till dagens penningvärde. 

Skillnaden i avgifter skiljer sig mellan olika försäkringsbolag, de 0,5 % vi räknat med i detta exempel är lågt räknat. I många fall kan det skilja mer än 1 % och ibland upp till 2 % i högre avgifter, varje år.