Nyheter från oss

Minskad avdragsrätt på privat pensionssparande

2014-09-25

Vi vill påminna om att från om med 1 januari 2015 sänks avdragsrätten till 2 400 kr/år för privat pensionssparande (gäller även IPS via din bank). Linder & Partners rekommenderar därför alla att inte spara mer än 200 kr/mån...

[läs mer]

Alternativt långsiktigt sparande

2014-09-25

För dig som vill fortsätta spara till långsiktigt till t ex pension rekommenderar vi istället kapitalförsäkring eller investeringssparkonto (ISK). Man betalar en relativt låg schablonberäknad avkastningsskatt under spartiden....

[läs mer]

Att tänka på vid överlåtelse av tjänstepension till privat pension

2014-09-25

Att överlåta tjänstpension till privat pensionsförsäkring kan vara ett sätt att underlätta att flytta pensionskapital. Den som vill göra denna förändring bör dock känna till att en tjänstepension som görs om till privat pension...

[läs mer]

Minskad avdragsrätt för Privat pensionssparande (även IPS) 2015

2014-08-13

Fr o m 1 januari 2015 sänks avdragsrätten för privat pensionssparande från 12 000 till 2 400 kr/år.

[läs mer]

Fortsatt positiv utveckling för trad-livbolagen och deras traditionella förvaltning

2014-07-31

Livbolagen fortsätter att visa positiv avkastning. Alecta, Folksam och Skandia och Länsförsäkringar Nya Trad presenterar alla bra siffror för inledningen av 2014, medan AMF (nya trad) har haft lite sämre avkastning.

[läs mer]

Folksam Trad och Skandia Trad höjer återbäringsräntan

2014-07-10

Folksam höjde sin återbäringsränta till 6,5 % / år (tidigare 6 %) fr om 1 maj 2015 och Skandia höjde i sin tur återbäringsräntan till 8 % / år (tidigare 6 %) fr o m 2014-07-01. Vi gissar att Folksam kommer att höja ytterligare...

[läs mer]

Visar resultat 43 till 48 av 48

< Föregående

Page 1

Page 2

Page 3

Page 4

Page 5

Page 6

Page 7

Så mycket tjänar du

Beräkna hur mycket man tjänar på en nettoupphandlad försäkring.

Din eller företagets årspremie för pensionsförsäkringar:

Vad menas med årspremie? »

Din ålder eller de anställdas snittålder:

Mer i pension till dig eller till de anställda vid nettoupphandlad försäkring:

0 kr Hur har vi räknat? »

Vad menas med årspremie

Här skall du fylla i den premie som betalas årligen till ditt eller dina anställdas pensionssparande.

Hur har vi räknat

Denna beräkning syftar till att visa hur mycket mer i pension man kan erhålla om man upphandlar försäkringar netto, dvs utan provision. 

Beräkningen baseras på angiven ålder och premie samt att premien betalas till 65 år och att pensionen utbetalas under 15 år. Skillnaden i avgifter mellan en nettoupphandlad jämfört med provisionsupphandlad försäkring är 0,5 % av pensionskapitalet, varje år, fram tills dess att sista pensionskronan är utbetald vid 80 år. 

Vi har räknat med en realränta på 4 % (dvs efter avdrag för inflation o skatter). Det innebär att skillnaden i pension kan relateras till dagens penningvärde. 

Skillnaden i avgifter skiljer sig mellan olika försäkringsbolag, de 0,5 % vi räknat med i detta exempel är lågt räknat. I många fall kan det skilja mer än 1 % och ibland upp till 2 % i högre avgifter, varje år.