Nyheter från oss

Arvsregler när det finns särkullbarn

2016-09-29

Har du gift om dig och har barn sedan tidigare? Då har du s.k. särkullsbarn som medför att arvsordningen ändras; d.v.s. din efterlevande make/maka ärver inte din kvarlåtenskap i sin helhet. Ett särkullbarn har nämligen rätt till...

[läs mer]

Folksam justerar sin återbäringsränta för traditionellt förvaltat kapital

2016-09-29

Fr o m första september har gammalt och nytt kapital samma återbäringsränta om 3 % i Folksam. Folksam har tidigare velat säkerställa att kunderna som betalat in premier, innan uppdelningen till två återbäringsräntor, får ta del...

[läs mer]

Linder & Partners syn på rådande börsklimat

2016-06-16

Börsen har under 2016 varit oberäknelig och haft perioder med svängningar i båda riktningarna. Vi bedömer att det är fortsatt svårt att dra någon slutsats vad framtiden har att erbjuda eftersom aktierna fortfarande är relativt...

[läs mer]

AMF höjer garantin

2016-06-16

Till följd av sitt stora överskott höjer AMF garantin i sina traditionella försäkringar. Du som har försäkring inom avtalet SAF-LO får vara med och dela på 20,3 miljarder kronor. Ungefär 10 miljarder av dessa används till att...

[läs mer]

Sommarlov – är ditt barn rätt försäkrat?

2016-06-16

I en rapport som Folksam gjort, vilken kartlagt försäkringsskyddet för Sveriges barn, framkommer att fler än var tredje saknar egen sjuk- och olycksfallsförsäkring. Folksam menar att många föräldrar tror att skolans försäkring...

[läs mer]

SEB Traditionell Förvaltning

2016-06-16

Sedan mars månad har SEB Trygg Liv öppnat upp för sparande i traditionell förvaltning. Du som har månadssparande i SEB Trygg Liv kan spara hela eller delar av framtida premie i traditionell försäkring. Det går också flytta...

[läs mer]

Linder & Partners syn på rådande börsklimat

2016-02-24

Vi har upplevt en tid av orolighet på marknaderna och med börsnedgångar som konsekvens. Vi får ofta frågor om man bör agera utifrån detta och sälja aktiefonder för att sänka risken. Vårt generella råd är att det är svårt att...

[läs mer]

Så mycket tjänar du

Beräkna hur mycket man tjänar på en nettoupphandlad försäkring.

Din eller företagets årspremie för pensionsförsäkringar:

Vad menas med årspremie? »

Din ålder eller de anställdas snittålder:

Mer i pension till dig eller till de anställda vid nettoupphandlad försäkring:

0 kr Hur har vi räknat? »

Vad menas med årspremie

Här skall du fylla i den premie som betalas årligen till ditt eller dina anställdas pensionssparande.

Hur har vi räknat

Denna beräkning syftar till att visa hur mycket mer i pension man kan erhålla om man upphandlar försäkringar netto, dvs utan provision. 

Beräkningen baseras på angiven ålder och premie samt att premien betalas till 65 år och att pensionen utbetalas under 15 år. Skillnaden i avgifter mellan en nettoupphandlad jämfört med provisionsupphandlad försäkring är 0,5 % av pensionskapitalet, varje år, fram tills dess att sista pensionskronan är utbetald vid 80 år. 

Vi har räknat med en realränta på 4 % (dvs efter avdrag för inflation o skatter). Det innebär att skillnaden i pension kan relateras till dagens penningvärde. 

Skillnaden i avgifter skiljer sig mellan olika försäkringsbolag, de 0,5 % vi räknat med i detta exempel är lågt räknat. I många fall kan det skilja mer än 1 % och ibland upp till 2 % i högre avgifter, varje år.

Nyhetsarkiv