Nyheter från oss

Försäkringsbolagen justerar sina återbäringsräntor för kapital i traditionell förvaltning

2016-02-24

From 1 februari i år sänkte Skandia sin återbäringsränta för traditionellt förvaltat kapital ifrån 5 till 4 procent. Bakgrunden till sänkningen är den osäkerhet som råder på den globala finansmarknaden. Även Länsförsäkringar...

[läs mer]

Folksam och Skandia delar ut överskottet till de försäkrade

2015-12-17

Under december delar Skandia ut lika mycket överskott som de normalt gör på ett år. Förklaringen till detta är att Skandias kapitalförvaltning gått bättre än förväntat och att den ordinarie återbäringsräntan inte räcker...

[läs mer]

Förändringar i avdragsrätten för privat pensionssparande

2015-12-17

From 2016 kommer du inte längre att kunna göra avdrag för sparande till privat pensionsförsäkring. Redan under 2015 sänktes avdragsrätten ifrån 12 000kr/år till 1 800kr/år, för att nu 2016 tas bort helt. Det är...

[läs mer]

Förändringar i basbeloppen 2016

2015-09-14

Under juli offentliggjordes 2016 års basbelopp. Till följd av den låga inflationen sänks Prisbasbeloppet (Pbb) till 44 300kr samtidigt som Inkomstbasbeloppet (Ibb) höjs till 59 300kr. Vad innebär då detta? Taket för...

[läs mer]

Nya arvsregler från 17 augusti

2015-09-14

Bor du i utlandet eller har egendom utomlands? Det innebär att du inte längre automatiskt omfattas av svensk arvslag pga EUs nya arvsregler. Den nya lagen kan innebära att man gör sina egna barn arvlösa eftersom det i en del...

[läs mer]

När ska du gå i pension?

2015-09-14

Planerar du att gå i pension inom en snar framtid? Då kan det vara bra att se över din försäkringssammanställning med hänsyn till dina placeringar och önskad risk. Dessutom kan du justera utbetalningstiden på dina försäkringar...

[läs mer]

Skandia sänker återbäringsräntan till 6 %

2015-09-14

From 1a september sänker Skandia återbäringsräntan för traditionellt förvaltat kapital ifrån 8 % till 6 %. Anledningen till ytterligare justering är att man vill anpassa sig till osäkerheten som finns i värden. Skandia bedömer...

[läs mer]

Så mycket tjänar du

Beräkna hur mycket man tjänar på en nettoupphandlad försäkring.

Din eller företagets årspremie för pensionsförsäkringar:

Vad menas med årspremie? »

Din ålder eller de anställdas snittålder:

Mer i pension till dig eller till de anställda vid nettoupphandlad försäkring:

0 kr Hur har vi räknat? »

Vad menas med årspremie

Här skall du fylla i den premie som betalas årligen till ditt eller dina anställdas pensionssparande.

Hur har vi räknat

Denna beräkning syftar till att visa hur mycket mer i pension man kan erhålla om man upphandlar försäkringar netto, dvs utan provision. 

Beräkningen baseras på angiven ålder och premie samt att premien betalas till 65 år och att pensionen utbetalas under 15 år. Skillnaden i avgifter mellan en nettoupphandlad jämfört med provisionsupphandlad försäkring är 0,5 % av pensionskapitalet, varje år, fram tills dess att sista pensionskronan är utbetald vid 80 år. 

Vi har räknat med en realränta på 4 % (dvs efter avdrag för inflation o skatter). Det innebär att skillnaden i pension kan relateras till dagens penningvärde. 

Skillnaden i avgifter skiljer sig mellan olika försäkringsbolag, de 0,5 % vi räknat med i detta exempel är lågt räknat. I många fall kan det skilja mer än 1 % och ibland upp till 2 % i högre avgifter, varje år.

Nyhetsarkiv