2018-06-29

Höjt tak för sjukpenninggrundande inkomst

From 1 juli höjs taket för sjukpenninggrundande inkomst (SGI) hos Försäkringskassan ifrån en årsinkomst på 7,5 prisbasbelopp (341 200kr) till 8 prisbasbelopp (364 000kr). De förmåner som berörs är sjukpenning, rehabiliteringspenning, närståendepenning, smittbärarpenning samt ersättning från Försäkringskassan vid tvist om sjuklön.

Enligt regeringen ska höjningen bl a leda till ökad jämställdhet eftersom man menar att kvinnor oftare är frånvarande pga sjukdom än män och innebär samtidigt ökad ekonomisk trygghet för ca 160 000 kvinnor och 115 00 män.

 

<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

Så mycket tjänar du

Beräkna hur mycket man tjänar på en nettoupphandlad försäkring.

Din eller företagets årspremie för pensionsförsäkringar:

Vad menas med årspremie? »

Din ålder eller de anställdas snittålder:

Mer i pension till dig eller till de anställda vid nettoupphandlad försäkring:

0 kr Hur har vi räknat? »

Vad menas med årspremie

Här skall du fylla i den premie som betalas årligen till ditt eller dina anställdas pensionssparande.

Hur har vi räknat

Denna beräkning syftar till att visa hur mycket mer i pension man kan erhålla om man upphandlar försäkringar netto, dvs utan provision. 

Beräkningen baseras på angiven ålder och premie samt att premien betalas till 65 år och att pensionen utbetalas under 15 år. Skillnaden i avgifter mellan en nettoupphandlad jämfört med provisionsupphandlad försäkring är 0,5 % av pensionskapitalet, varje år, fram tills dess att sista pensionskronan är utbetald vid 80 år. 

Vi har räknat med en realränta på 4 % (dvs efter avdrag för inflation o skatter). Det innebär att skillnaden i pension kan relateras till dagens penningvärde. 

Skillnaden i avgifter skiljer sig mellan olika försäkringsbolag, de 0,5 % vi räknat med i detta exempel är lågt räknat. I många fall kan det skilja mer än 1 % och ibland upp till 2 % i högre avgifter, varje år.

Nyhetsvisning