2018-05-21

Information om GDPR från Linder & Partners - till företag

Branschen har nu gemensamt fastställt att vi som försäkringsförmedlare är personuppgiftsansvariga i enlighet med den lagstiftning vi omfattas av.

Genom att vi är personuppgiftsansvariga behövs inte ett s k biträdesavtal mellan oss och våra kunder. Vill ni ändå att vi ska upprätta ett biträdesavtal oss emellan så är det inte något problem.

Har ni några frågor kring detta är ni välkomna att kontakta compliance-ansvarig (se nedan) eller er rådgivare.

Här följer information från vår branschorganisation SFM (Sveriges försäkringsförmedlares förening):

Principer i relationen mellan försäkringsförmedlare och försäkringsförmedlarens kund

Försäkringsförmedlaren är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna inom ramen för uppdraget denne har med sin kund, dvs de personuppgifter som försäkringsförmedlaren fått från kunden eller på annat sätt samlat in angående kunden. Detta görs inom det lagstadgade tillståndet för verksamheten ”försäkringsförmedling” och försäkringsförmedlaren är den som normalt bestämmer ändamålet med behandlingen. Försäkringsförmedlaren är självständig i relation till sin kund, styrs inte av instruktioner i sitt utförande av förmedlingsuppdrag, måste utföra sitt förmedlingsuppdrag, och i det ta in och behandla personuppgifterna från en kund, inom ramen för vad som anges i lagen om försäkringsförmedling (och kommande lag om försäkringsdistribution), föreskrifter, förordningar och inom vad som anses vara god försäkringsförmedlingssed (och god försäkringsdistributionssed). Utöver regler för försäkringsförmedlarverksamhet har försäkringsförmedlaren ett självständigt/eget ansvar och skyldigheter att behandla personuppgifter också enligt andra regelverk, t ex kring penningtvätt. I många fall kan alltså inte en kund eller annan påverka den personuppgiftsansvarige försäkringsförmedlaren kring säkerhetsåtgärder, lagringsrutiner och annat.

I normalfallet klassas varken kunden eller försäkringsförmedlaren som personuppgiftsbiträde i relationen till varandra. Var och en är då personuppgiftsansvarig.

I de fall Försäkringsförmedlaren är personuppgiftsansvarig i relation till sin kund så föreligger inget gemensamt ansvar mellan försäkringsförmedlare och kunden i deras respektive roller som personuppgiftsansvariga. Var och en är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som denne har/behandlar/bestämmer ändamålet för.

Compliance-ansvarig:

Yvonne Svensson, tel 08-545 225 55, yvonne.svensson@linderpartners.se                    

<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

Så mycket tjänar du

Beräkna hur mycket man tjänar på en nettoupphandlad försäkring.

Din eller företagets årspremie för pensionsförsäkringar:

Vad menas med årspremie? »

Din ålder eller de anställdas snittålder:

Mer i pension till dig eller till de anställda vid nettoupphandlad försäkring:

0 kr Hur har vi räknat? »

Vad menas med årspremie

Här skall du fylla i den premie som betalas årligen till ditt eller dina anställdas pensionssparande.

Hur har vi räknat

Denna beräkning syftar till att visa hur mycket mer i pension man kan erhålla om man upphandlar försäkringar netto, dvs utan provision. 

Beräkningen baseras på angiven ålder och premie samt att premien betalas till 65 år och att pensionen utbetalas under 15 år. Skillnaden i avgifter mellan en nettoupphandlad jämfört med provisionsupphandlad försäkring är 0,5 % av pensionskapitalet, varje år, fram tills dess att sista pensionskronan är utbetald vid 80 år. 

Vi har räknat med en realränta på 4 % (dvs efter avdrag för inflation o skatter). Det innebär att skillnaden i pension kan relateras till dagens penningvärde. 

Skillnaden i avgifter skiljer sig mellan olika försäkringsbolag, de 0,5 % vi räknat med i detta exempel är lågt räknat. I många fall kan det skilja mer än 1 % och ibland upp till 2 % i högre avgifter, varje år.

Nyhetsvisning