2018-05-21

Information till företag ang förmånsbeskattning av sjukvårdsförsäkring

Sjukvårdsförsäkringar som betalas av en arbetsgivare skall förmånsbeskattas från 1 juli 2018 enligt beslut av riksdagen.

Förmånsbeskattning

Premien för sjukvårdsförsäkringen kommer att likställas med lön och skall beskattas på samma sätt. Det innebär att ni som arbetsgivare skall betala arbetsgivaravgift och göra skatteavdrag för förmånen. Arbetsgivaren skall också lämna uppgift om förmånen och skatteavdraget på den anställdes lönespecifikation. Förmånsvärdet kommer att variera lite mellan olika försäkringsbolag och produkter, men ca 70-75 % av premien skall förmånsbeskattas.

Exempel på effekt för arbetsgivaren

Om ni som arbetsgivare betalar en premie på 5 000 kr/år för sjukvårdsförsäkringen kommer förmånsvärdet bli på ca 3 500 kr/år. Det innebär att ni skall betala en arbetsgivaravgift på ca 1 200 kr/år. Men hela premien och arbetsgivaravgiften blir avdragsgilla (vilket premien inte var tidigare) vilket innebär att bolagsskatten minskar med ca 1 200 kr. Totalt sett blir skatteeffekten alltså noll för företaget.

Exempel på effekt för den anställde

Om arbetsgivaren betalar en premie på 5 000 kr/år för sjukvårdsförsäkringen kommer den anställde att få ett förmånsvärde på ca 3 500 kr/år. Skattekostnaden blir då ca 1 000-2 000 kr/år för den anställde, beroende på den anställdes marginalskatt.

 

Frågor och svar

När börjar de nya reglerna gälla?

De nya reglerna börjar gälla för premier som inbetalas efter 1 juli. Det innebär att om ni betalat en premie som gäller för tiden 180101-181231 så är det först 190101 som förmånsbeskattning mm gäller.

Måste de anställda ha sjukvårdsförsäkringen?

De anställda kan tacka nej till sjukvårdsförsäkringen för att slippa förmånsbeskattningen. Ni som arbetsgivare kan anmäla om någon vill avstå från försäkringen till försäkringsbolaget eller Linder & Partners.

Vad är en sjukvårdsförsäkring? Vad ger den?

Sjukvårds-, eller privatvårdsförsäkringar som de också kallas, ger bland annat:

-          Snabb och effektiv sjukvård

-          Kortare väntetider

-          Råd och hjälp för att bli frisk så snart som möjligt

-          Genom ovan förhoppningsvis; mindre lidande, kortare sjukskrivningstid, lägre sjukfrånvaro, lägre sjukfrånvaro-kostnader,

Påverkas arbetsgivarens kostnad av förmånsbeskattningen?

Totalt sett kommer arbetsgivarens kostnad för sjukvårdsförsäkringen bli ungefär densamma som innan. Premien blir avdragsgill för företaget, vilket den inte var tidigare, men däremot måste företaget betala arbetsgivaravgift för förmånen. Summan av dessa två förändringar gör att arbetsgivarens kostnad blir ungefär densamma som innan.

Hur får jag mer information?

-          Ni kan kontakta Linder & Partners för att få veta mer kring detta

-          På respektive försäkringsbolags hemsida finns mer information om förmånsbeskattningen

-          Om anställde undrar hur skatten påverkar dem kan de kontakta Skatteverket

<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

Så mycket tjänar du

Beräkna hur mycket man tjänar på en nettoupphandlad försäkring.

Din eller företagets årspremie för pensionsförsäkringar:

Vad menas med årspremie? »

Din ålder eller de anställdas snittålder:

Mer i pension till dig eller till de anställda vid nettoupphandlad försäkring:

0 kr Hur har vi räknat? »

Vad menas med årspremie

Här skall du fylla i den premie som betalas årligen till ditt eller dina anställdas pensionssparande.

Hur har vi räknat

Denna beräkning syftar till att visa hur mycket mer i pension man kan erhålla om man upphandlar försäkringar netto, dvs utan provision. 

Beräkningen baseras på angiven ålder och premie samt att premien betalas till 65 år och att pensionen utbetalas under 15 år. Skillnaden i avgifter mellan en nettoupphandlad jämfört med provisionsupphandlad försäkring är 0,5 % av pensionskapitalet, varje år, fram tills dess att sista pensionskronan är utbetald vid 80 år. 

Vi har räknat med en realränta på 4 % (dvs efter avdrag för inflation o skatter). Det innebär att skillnaden i pension kan relateras till dagens penningvärde. 

Skillnaden i avgifter skiljer sig mellan olika försäkringsbolag, de 0,5 % vi räknat med i detta exempel är lågt räknat. I många fall kan det skilja mer än 1 % och ibland upp till 2 % i högre avgifter, varje år.

Nyhetsvisning