2018-06-29

Sjukvårdsförsäkringen förmånsbeskattas för premier betalda från 1 juli

Under våren beslutade regeringen att införa förmånsbeskattning på sjukvårdsförsäkringar vilket innebär att du som har en sjukvårds-/privatvårds-försäkring genom din arbetsgivare beskattas för premien. Den kommer att likställas med lön och ska därför beskattas på samma sätt. Förmånsvärdet kommer att variera mellan olika försäkringsbolag och produkter, men ca 70-75 % av premien ska förmånsbeskattas.

Vad är en sjukvårdsförsäkring? Vad ger den?

 

Sjukvårds-, eller privatvårdsförsäkringar som de också kallas, ger bland annat:

- Snabb och effektiv sjukvård

- Kortare väntetider

- Råd och hjälp för att bli frisk så snart som möjligt

- Genom ovan förhoppningsvis; mindre lidande, kortare sjukskrivningstid, lägre sjukfrånvaro och lägre sjukfrånvaro-kostnader.

Måste jag ha sjukvårdsförsäkringen?

 

Du kan tacka nej till sjukvårdsförsäkringen för att slippa förmånsbeskattningen. Kontakta din arbetsgivare, alternativt oss, för att avsluta försäkringen.

 

<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

Så mycket tjänar du

Beräkna hur mycket man tjänar på en nettoupphandlad försäkring.

Din eller företagets årspremie för pensionsförsäkringar:

Vad menas med årspremie? »

Din ålder eller de anställdas snittålder:

Mer i pension till dig eller till de anställda vid nettoupphandlad försäkring:

0 kr Hur har vi räknat? »

Vad menas med årspremie

Här skall du fylla i den premie som betalas årligen till ditt eller dina anställdas pensionssparande.

Hur har vi räknat

Denna beräkning syftar till att visa hur mycket mer i pension man kan erhålla om man upphandlar försäkringar netto, dvs utan provision. 

Beräkningen baseras på angiven ålder och premie samt att premien betalas till 65 år och att pensionen utbetalas under 15 år. Skillnaden i avgifter mellan en nettoupphandlad jämfört med provisionsupphandlad försäkring är 0,5 % av pensionskapitalet, varje år, fram tills dess att sista pensionskronan är utbetald vid 80 år. 

Vi har räknat med en realränta på 4 % (dvs efter avdrag för inflation o skatter). Det innebär att skillnaden i pension kan relateras till dagens penningvärde. 

Skillnaden i avgifter skiljer sig mellan olika försäkringsbolag, de 0,5 % vi räknat med i detta exempel är lågt räknat. I många fall kan det skilja mer än 1 % och ibland upp till 2 % i högre avgifter, varje år.

Nyhetsvisning