2018-06-29

Snart färre PPM-fonder valbara

Staten har beslutat att ta ett större ansvar och kommer att rensa upp bland de valbara fonderna samt ta bort oseriösa aktörer för att göra pensionssystemet mer tryggt och hållbart. Ett 30-punktsprogram kommer att införas där man bl a kommer att förbjuda telefonförsäljning. Det ska även finnas en 3-års historik för både fonder och fondbolag, fonderna ska ha minst 500 miljoner kronor i förvaltat kapital samt att de fonder som är registrerade utomlands men riktar sig till PPM-sparare ska tas bort. Man väljer också att fokusera på hållbarhet och fondförvaltare ska uppfylla vissa krav för att få vara kvar.

Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen anser att kapitalkravet på 500 miljoner kronor är för lågt och en mer rimlig nivå skulle vara 5 miljarder kronor vilket skulle innebära en minskning ifrån dagens ca 800 valbara fonder till 10. Han menar att valfrihet är inte maximalt antal val, det är också ett system som för de allra flesta ger en rimlig möjlighet att välja.

 

<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

Så mycket tjänar du

Beräkna hur mycket man tjänar på en nettoupphandlad försäkring.

Din eller företagets årspremie för pensionsförsäkringar:

Vad menas med årspremie? »

Din ålder eller de anställdas snittålder:

Mer i pension till dig eller till de anställda vid nettoupphandlad försäkring:

0 kr Hur har vi räknat? »

Vad menas med årspremie

Här skall du fylla i den premie som betalas årligen till ditt eller dina anställdas pensionssparande.

Hur har vi räknat

Denna beräkning syftar till att visa hur mycket mer i pension man kan erhålla om man upphandlar försäkringar netto, dvs utan provision. 

Beräkningen baseras på angiven ålder och premie samt att premien betalas till 65 år och att pensionen utbetalas under 15 år. Skillnaden i avgifter mellan en nettoupphandlad jämfört med provisionsupphandlad försäkring är 0,5 % av pensionskapitalet, varje år, fram tills dess att sista pensionskronan är utbetald vid 80 år. 

Vi har räknat med en realränta på 4 % (dvs efter avdrag för inflation o skatter). Det innebär att skillnaden i pension kan relateras till dagens penningvärde. 

Skillnaden i avgifter skiljer sig mellan olika försäkringsbolag, de 0,5 % vi räknat med i detta exempel är lågt räknat. I många fall kan det skilja mer än 1 % och ibland upp till 2 % i högre avgifter, varje år.

Nyhetsvisning