Kort info om Linder & Partners

Linder & Partners service kan sammanfattas med

  • Enkel och tydlig helhetsbild och kompetent rådgivning till individen.
  • Hög servicenivå med stort engagemang och hög kompetens till företaget.

Startades 1989 och hette fram till 2002 Gewerts Försäkrings-mäkleri. Har sedan start arbetat mot arvode, vilket vi var först med i Sverige (och är fortfarande en av få som konsekvent gör). Våra kunder är små och medelstora företag och dess anställda samt egna företagare och vd:ar och nyckelpersoner på alla typer av företag.

Linder & Partners är registrerade försäkringsförmedlare. Det innebär bl a att vi står under Finansinspektionens tillsyn och att vi alltid skall arbeta för kundens bästa.


Linder & Partners är medlem i Sfm, (Sveriges försäkringsförmedlares förening). På medlem (Sfm-mäklare) ställs ytterligare krav avseende erfarenhet, kompetens, etik och moral.


Linder & Partners har högsta kreditvärdighet hos både UC och Soliditet, ett bevis på att vi har en stabil och trygg ekonomi.

Linder & Partners tar betalt för sina tjänster

Till skillnad från de flesta i försäkringsbranschen kommer vi överens med kunden om vilken ersättning vi skall ha. Det finns en gammal tradition i försäkringsbranschen att service och rådgivning skall ersättas med en provision från försäkringsbolagen, det är sällan till nytta för kunden. 

Läs mer

 

Så mycket tjänar du

Beräkna hur mycket man tjänar på en nettoupphandlad försäkring.

Din eller företagets årspremie för pensionsförsäkringar:

Vad menas med årspremie? »

Din ålder eller de anställdas snittålder:

Mer i pension till dig eller till de anställda vid nettoupphandlad försäkring:

0 kr Hur har vi räknat? »

Vad menas med årspremie

Här skall du fylla i den premie som betalas årligen till ditt eller dina anställdas pensionssparande.

Hur har vi räknat

Denna beräkning syftar till att visa hur mycket mer i pension man kan erhålla om man upphandlar försäkringar netto, dvs utan provision. 

Beräkningen baseras på angiven ålder och premie samt att premien betalas till 65 år och att pensionen utbetalas under 15 år. Skillnaden i avgifter mellan en nettoupphandlad jämfört med provisionsupphandlad försäkring är 0,5 % av pensionskapitalet, varje år, fram tills dess att sista pensionskronan är utbetald vid 80 år. 

Vi har räknat med en realränta på 4 % (dvs efter avdrag för inflation o skatter). Det innebär att skillnaden i pension kan relateras till dagens penningvärde. 

Skillnaden i avgifter skiljer sig mellan olika försäkringsbolag, de 0,5 % vi räknat med i detta exempel är lågt räknat. I många fall kan det skilja mer än 1 % och ibland upp till 2 % i högre avgifter, varje år.