Bakgrund och historia

Linder & Partners grundades 1989 och var redan från början en föregångare inom arvodesbaserade nettolösningar. Grundaren hade tidigare varit anställd på ett stort försäkringsbolag och insåg fördelarna med att inte vara beroende av de bolag eller produkter som betalade ut provision.  Som den första svenska aktören att företrädesvis arbeta med nettolösningar har Linder & Partners under åren agerat aktivt för att få allt fler försäkringsbolag att erbjuda denna typ av produkter. Företagets fokus på själva rådgivningen har dessutom främjat utvecklingen av andra analytiska tjänster såsom olika utredningar inom bland annat upphandlingar och förändringar av pensionsvillkor och policies.

Tillbaka


Linder & Partners idag

Idag har Linder & Partners kontor i Stockholm, Strömstad och Hammarstrand (Sundsvall) och 11 anställda. Linder & Partners kunder finns spridda över hela landet från Lund till Kalix, något som är möjligt tack vare anställda som löpande pendlar för att vara på plats där kunderna finns. Vid uppdrag med stor geografisk spridning finns dessutom möjlighet att samarbeta med andra medlemmar i förmedlarorganisationen Hjerta. Företaget står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i Sveriges försäkringsförmedlares förening (Sfm). Företaget har en mycket stabil ekonomi och har sedan många år den högsta ratingen av både UC och Soliditet.

Tillbaka


Företagsfilosofi och arbetssätt

Linder & Partners filosofi har alltid varit att erbjuda en högkvalitativ rådgivning som är oberoende av eventuella ersättningar från olika produkter. Genom att fokusera på hög kompetens kombinerat med de bästa aktörerna säkerställs ett helhetserbjudande som är i linje med den senaste utvecklingen. Linder & Partners ser dessutom en hög servicenivå och väl genomarbetade underlag och presentationer som avgörande i det löpande arbetet. Att få alla kunder att verkligen förstå och bli engagerade är ett av företagets kännetecken som är mycket uppskattat.

Tillbaka


Medlemskap i Hjerta

Linder & Partners är medlem och delägare i Hjerta som är en förmedlarorganisation bestående av omkring 250 försäkringsförmedlare fördelade mellan ca 80 kontor i hela landet. Hjerta ger medlemmarna tillgång till såväl complianceverktyg som ett modernt webbaserat kundvårds- och försäkringssystem med namnet Webcap.

Hjertas complianceverktyg och regelverk tillsammans med löpande utbildningar inom bland annat compliance, juridik och skattefrågor säkerställer att Hjertas medlemmar alltid känner till den senaste utvecklingen i branschen samt att de följer gällande lagar och regler.

Kundvårds- och försäkringssystemet Webcap, som idag omfattar ca 70 000 företagskunder och 400 000 personer, hanterar såväl rådgivningsunderlag och information direkt till de anställda som administration av försäkringslösningar.

Tillbaka

Så mycket tjänar du

Beräkna hur mycket man tjänar på en nettoupphandlad försäkring.

Din eller företagets årspremie för pensionsförsäkringar:

Vad menas med årspremie? »

Din ålder eller de anställdas snittålder:

Mer i pension till dig eller till de anställda vid nettoupphandlad försäkring:

0 kr Hur har vi räknat? »

Vad menas med årspremie

Här skall du fylla i den premie som betalas årligen till ditt eller dina anställdas pensionssparande.

Hur har vi räknat

Denna beräkning syftar till att visa hur mycket mer i pension man kan erhålla om man upphandlar försäkringar netto, dvs utan provision. 

Beräkningen baseras på angiven ålder och premie samt att premien betalas till 65 år och att pensionen utbetalas under 15 år. Skillnaden i avgifter mellan en nettoupphandlad jämfört med provisionsupphandlad försäkring är 0,5 % av pensionskapitalet, varje år, fram tills dess att sista pensionskronan är utbetald vid 80 år. 

Vi har räknat med en realränta på 4 % (dvs efter avdrag för inflation o skatter). Det innebär att skillnaden i pension kan relateras till dagens penningvärde. 

Skillnaden i avgifter skiljer sig mellan olika försäkringsbolag, de 0,5 % vi räknat med i detta exempel är lågt räknat. I många fall kan det skilja mer än 1 % och ibland upp till 2 % i högre avgifter, varje år.