Vad är en försäkringsförmedlare?

Linder & Partners är registrerade försäkringsförmedlare.

Det innebär bl a att vi står under Finansinspektionens tillsyn och att vi alltid skall arbeta för kundens bästa. Lagen ställer krav på kompetens, utbildning, erfarenhet och att företaget har tillfredställande rutiner och dokumentation för sin verksamhet och rådgivningen. Vi har även en ansvarsförsäkring i enlighet med lagen. Mer information finns på FI’s hemsida http://www.fi.se/.


Linder & Partners är medlem i Sfm, (Sveriges försäkringsförmedlares förening).

På medlem (Sfm-rådgivare) ställs ytterligare krav avseende erfarenhet, kompetens, etik och moral. Sfm arbetar för ökad konkurrens inom försäkringsmarknaden, god försäkringsförmedlarsed och att medlemmarna alltid agerar för kundens bästa. För mer information besök gärna Sfm’s hemsida www.sfm.se.

Så mycket tjänar du

Beräkna hur mycket man tjänar på en nettoupphandlad försäkring.

Din eller företagets årspremie för pensionsförsäkringar:

Vad menas med årspremie? »

Din ålder eller de anställdas snittålder:

Mer i pension till dig eller till de anställda vid nettoupphandlad försäkring:

0 kr Hur har vi räknat? »

Vad menas med årspremie

Här skall du fylla i den premie som betalas årligen till ditt eller dina anställdas pensionssparande.

Hur har vi räknat

Denna beräkning syftar till att visa hur mycket mer i pension man kan erhålla om man upphandlar försäkringar netto, dvs utan provision. 

Beräkningen baseras på angiven ålder och premie samt att premien betalas till 65 år och att pensionen utbetalas under 15 år. Skillnaden i avgifter mellan en nettoupphandlad jämfört med provisionsupphandlad försäkring är 0,5 % av pensionskapitalet, varje år, fram tills dess att sista pensionskronan är utbetald vid 80 år. 

Vi har räknat med en realränta på 4 % (dvs efter avdrag för inflation o skatter). Det innebär att skillnaden i pension kan relateras till dagens penningvärde. 

Skillnaden i avgifter skiljer sig mellan olika försäkringsbolag, de 0,5 % vi räknat med i detta exempel är lågt räknat. I många fall kan det skilja mer än 1 % och ibland upp till 2 % i högre avgifter, varje år.