Linder & Partners tar betalt för sina tjänster

Till skillnad från de flesta i försäkringsbranschen kommer vi överens med kunden om vilken ersättning vi skall ha. Det finns en gammal tradition i försäkringsbranschen att service och rådgivning skall ersättas med en provision från försäkringsbolagen, det är inte alltid till nytta för kunden. Vi anser att provisioner är svårt att förena med en oberoende och objektiv rådgivning. Dessutom blir det dessutom ofta betydligt billigare i längden att betala ett arvode. Detta dels eftersom provisionerna finansieras av höga avgifter i tecknade försäkringar och pensioner (som vi förhandlat ned kraftigt för våra kunder) och dels eftersom vi inte rekommenderar några dyra lösningar. Exempel vi säljer inte dyra extra förvaltningstjänster (s k fondportföljer) för att tjäna pengar på våra kunders kapital. 
Vi avtalar med försäkringsbolagen att våra kunders försäkringar skall ha betydligt lägre avgifter än normalt, eftersom vi inte vill ha någon provision från försäkringsbolaget.

Hur baseras ersättningen/arvodet?

Vi har en tydlig överenskommelse med kunden om vår ersättning.  För att sköta företagets pensionsplan tar vi ett fast arvode baserat på antal anställda. För egna företagare eller för att göra extra utredningar tar vi normalt betalt för den tid vi lägger ned (timarvode).

Arvode jämfört med provision

En av de största fördelarna med att anlita en rådgivare som får ett arvode jämfört med att han får provision på sålda produkter är naturligtvis den objektivitet och transparens en arvoderad rådgivare kan ge och därigenom minskar både företagets och de anställdas osäkerhet vid rådgivning och upphandling av försäkringar. I rutan till höger kan du schablonberäkna hur mycket mer pension du får genom att pensionen upphandlas netto, dvs utan provision. Naturligtvis kan det skilja sig mellan olika bolag och vi ger dig gärna en exaktare beräkning om du kontaktar oss. Vi ger gärna en närmare beskrivning. 

Exempel:
En kund har av sin försäkringsförmedlare blivit rekommenderad en fondförsäkring i ett försäkringsbolag. Dessutom har han blivit rekommenderad en fondförvaltningstjänst för att slippa välja själv bland alla fonder. Linder & Partners rekommenderade senare samma kund en fondförsäkring i ett annat försäkringsbolag. Valet av fonder hjälper vi kunderna med gratis, som en del i vår service till alla anställda.

Skillnaden i avgifter mellan de två lösningarna innebär en pension som blir 7 000 kr/mån mer i försäkringsbolaget/fonden via Linder & Partners, bara baserat på avgiftsskillnaderna.

 

Så mycket tjänar du

Beräkna hur mycket man tjänar på en nettoupphandlad försäkring.

Din eller företagets årspremie för pensionsförsäkringar:

Vad menas med årspremie? »

Din ålder eller de anställdas snittålder:

Mer i pension till dig eller till de anställda vid nettoupphandlad försäkring:

0 kr Hur har vi räknat? »

Vad menas med årspremie

Här skall du fylla i den premie som betalas årligen till ditt eller dina anställdas pensionssparande.

Hur har vi räknat

Denna beräkning syftar till att visa hur mycket mer i pension man kan erhålla om man upphandlar försäkringar netto, dvs utan provision. 

Beräkningen baseras på angiven ålder och premie samt att premien betalas till 65 år och att pensionen utbetalas under 15 år. Skillnaden i avgifter mellan en nettoupphandlad jämfört med provisionsupphandlad försäkring är 0,5 % av pensionskapitalet, varje år, fram tills dess att sista pensionskronan är utbetald vid 80 år. 

Vi har räknat med en realränta på 4 % (dvs efter avdrag för inflation o skatter). Det innebär att skillnaden i pension kan relateras till dagens penningvärde. 

Skillnaden i avgifter skiljer sig mellan olika försäkringsbolag, de 0,5 % vi räknat med i detta exempel är lågt räknat. I många fall kan det skilja mer än 1 % och ibland upp till 2 % i högre avgifter, varje år.