Våra tjänster

För företaget

Linder & Partners ger rådgivning och  stöd till företaget som syftar till att:

  • ge företaget kontroll över sina pensioner och försäkringar och största möjliga nytta för avsatta premier.
  • säkerställa att alla medarbetare har rätt förmåner.
  • förenkla och effektivisera företagets administrativa rutiner kring pensioner och försäkringar.
  • få anställda att uppleva företages pensioner och försäkringar som en stor förmån.

Läs mer


För anställda

Som individ har man sällan en bra helhetsbild av sina pensioner och sitt försäkringsskydd. Man känner sig osäker inför alla de förslag och ”råd” man får från banker, kapitalförvaltare, sparbolag, fondförvaltare och försäkringsbolag.

Vi ger en enkel och tydlig bild av individens totala pensioner och försäkringsskydd. Med denna helhetsbild och en kompetent rådgivning kan anställda fatta rätt beslut kring sina pensioner och försäkringar.

Läs mer


För företagare

Som företagare, men även i många fall som vd, kan man själv välja vilka försäkringar och pensioner man skall omfattas av, premiens storlek och i vilka försäkringsbolag dessa skall placeras. Då är det extra viktigt att man anlitar en rådgivare som är kompetent och oberoende.

Läs mer

Så mycket tjänar du

Beräkna hur mycket man tjänar på en nettoupphandlad försäkring.

Din eller företagets årspremie för pensionsförsäkringar:

Vad menas med årspremie? »

Din ålder eller de anställdas snittålder:

Mer i pension till dig eller till de anställda vid nettoupphandlad försäkring:

0 kr Hur har vi räknat? »

Vad menas med årspremie

Här skall du fylla i den premie som betalas årligen till ditt eller dina anställdas pensionssparande.

Hur har vi räknat

Denna beräkning syftar till att visa hur mycket mer i pension man kan erhålla om man upphandlar försäkringar netto, dvs utan provision. 

Beräkningen baseras på angiven ålder och premie samt att premien betalas till 65 år och att pensionen utbetalas under 15 år. Skillnaden i avgifter mellan en nettoupphandlad jämfört med provisionsupphandlad försäkring är 0,5 % av pensionskapitalet, varje år, fram tills dess att sista pensionskronan är utbetald vid 80 år. 

Vi har räknat med en realränta på 4 % (dvs efter avdrag för inflation o skatter). Det innebär att skillnaden i pension kan relateras till dagens penningvärde. 

Skillnaden i avgifter skiljer sig mellan olika försäkringsbolag, de 0,5 % vi räknat med i detta exempel är lågt räknat. I många fall kan det skilja mer än 1 % och ibland upp till 2 % i högre avgifter, varje år.