För anställda

Som individ har man sällan en bra helhetsbild av sina pensioner och sitt försäkringsskydd. Man känner sig osäker inför alla de förslag och ”råd” man får från banker, kapitalförvaltare, sparbolag, fondförvaltare och försäkringsbolag.

Vi ger en enkel och tydlig bild av individens totala pensioner och försäkringsskydd. Med denna helhetsbild och en kompetent rådgivning kan anställda fatta rätt beslut kring sina pensioner och försäkringar.

Rent konkret ger vi:

  • Vid anställningens början (eller när ett samarbete med Linder och Partners inleds) informerar Linder & Partners den anställde om pensionsplanen och de valmöjligheter den anställde har. Den anställde erhåller ett en enkel och tydlig sammanställning som visar alla de pensioner och försäkringar den anställde omfattas av. D v s ersättningar som utbetalas från pensionsplanen men även från allmänna försäkringar och eventuella tidigare tjänstepensioner.

  • Årligen erhåller de anställda ett individuellt utformat pensionsbesked reviderat för ev ny lön och ev ändringar i familjesituationen.

  • Via vår Internettjänst får anställda tillgång till information om sina försäkringar och kan även beräkna pension om man t ex vill sluta vid 60 år.

  • Den anställde har möjlighet att få information eller råd kring försäkringar eller pensioner. 

 

 

Så mycket tjänar du

Beräkna hur mycket man tjänar på en nettoupphandlad försäkring.

Din eller företagets årspremie för pensionsförsäkringar:

Vad menas med årspremie? »

Din ålder eller de anställdas snittålder:

Mer i pension till dig eller till de anställda vid nettoupphandlad försäkring:

0 kr Hur har vi räknat? »

Vad menas med årspremie

Här skall du fylla i den premie som betalas årligen till ditt eller dina anställdas pensionssparande.

Hur har vi räknat

Denna beräkning syftar till att visa hur mycket mer i pension man kan erhålla om man upphandlar försäkringar netto, dvs utan provision. 

Beräkningen baseras på angiven ålder och premie samt att premien betalas till 65 år och att pensionen utbetalas under 15 år. Skillnaden i avgifter mellan en nettoupphandlad jämfört med provisionsupphandlad försäkring är 0,5 % av pensionskapitalet, varje år, fram tills dess att sista pensionskronan är utbetald vid 80 år. 

Vi har räknat med en realränta på 4 % (dvs efter avdrag för inflation o skatter). Det innebär att skillnaden i pension kan relateras till dagens penningvärde. 

Skillnaden i avgifter skiljer sig mellan olika försäkringsbolag, de 0,5 % vi räknat med i detta exempel är lågt räknat. I många fall kan det skilja mer än 1 % och ibland upp till 2 % i högre avgifter, varje år.