För företagare

Som företagare, men även i många fall som vd, kan man själv välja vilka försäkringar och pensioner man skall omfattas av, premiens storlek och i vilka försäkringsbolag dessa skall placeras. Då är det extra viktigt att man anlitar en rådgivare som är kompetent och engagerad. Vi har sedan vi startade 1989 anlitats av många egna företagare och vd:ar just för att vår ersättningsmodell (att vi tar betalt för den tid vi lägger ned) garanterar att vi är helt objektiva och bara ser till kundens bästa.

Vi inleder normalt ett samarbete med att göra en komplett och tydlig sammanställning över alla försäkringar och pensioner man har, hur dessa utvecklats, hur pensionskapitalet är fördelat mellan olika tillgångsslag etc. Med detta som grund ser vi över om situationen är anpassad till de behov och önskemål man har.

Så mycket tjänar du

Beräkna hur mycket man tjänar på en nettoupphandlad försäkring.

Din eller företagets årspremie för pensionsförsäkringar:

Vad menas med årspremie? »

Din ålder eller de anställdas snittålder:

Mer i pension till dig eller till de anställda vid nettoupphandlad försäkring:

0 kr Hur har vi räknat? »

Vad menas med årspremie

Här skall du fylla i den premie som betalas årligen till ditt eller dina anställdas pensionssparande.

Hur har vi räknat

Denna beräkning syftar till att visa hur mycket mer i pension man kan erhålla om man upphandlar försäkringar netto, dvs utan provision. 

Beräkningen baseras på angiven ålder och premie samt att premien betalas till 65 år och att pensionen utbetalas under 15 år. Skillnaden i avgifter mellan en nettoupphandlad jämfört med provisionsupphandlad försäkring är 0,5 % av pensionskapitalet, varje år, fram tills dess att sista pensionskronan är utbetald vid 80 år. 

Vi har räknat med en realränta på 4 % (dvs efter avdrag för inflation o skatter). Det innebär att skillnaden i pension kan relateras till dagens penningvärde. 

Skillnaden i avgifter skiljer sig mellan olika försäkringsbolag, de 0,5 % vi räknat med i detta exempel är lågt räknat. I många fall kan det skilja mer än 1 % och ibland upp till 2 % i högre avgifter, varje år.