Linder & Partners ger rådgivning och stöd till företaget som syftar till att:

 • ge företaget kontroll över sina pensioner och försäkringar och största möjliga nytta för avsatta premier.
 • säkerställa att alla medarbetare har rätt förmåner.
 • förenkla och effektivisera företagets administrativa rutiner kring pensioner och försäkringar.
 • få anställda att uppleva företages pensioner och försäkringar som en stor förmån. 

 

 

Exempel på tjänster vi ger företaget är:

 • Utforma en pensions- och försäkringspolicy utifrån företagets behov och önskemål
 • Upphandla försäkringar och pensioner för att få bästa villkor och lägsta avgifter
 • Upphandling och administration av gruppförsäkring samt stöd till gruppföreträdare
 • Sköta pensionsplaner bl a att sköta på- och avanmälningar av anställda samt löneändringar till försäkringsbolag.

 • Rådgivningsservice till ledningsgrupper, vd:ar och andra nyckelpersoner.
 • Utvärdering av pensionsförmåner, second-opinion om föreslagna förmåner/avtal.
 • Utredning kring val av tryggandeform (försäkring, skuldföring, pensionsstiftelse)

 • Utformning av administrativa rutiner
 • Stöd i skatte- och redovisningsfrågor inom pensioner och försäkringar
 • Uppdaterade pensions- och försäkringsförmåner utifrån ändrad lön eller andra förändringar.
 • Rådgivning och stöd i samband med personalavveckling (upphandling av avgångspensioner, utformning av avgångsvederlag m.m.)
 • Årlig avstämning av förmåner och premier
 • Nyhetsbrev med information om nyheter och förändringar

 • Regelbundna avstämningsmöten med ansvariga för pensioner och försäkringar
 • Utbildning av företagets administrativa personal inom pensions- och försäkringsområdet
 • Informationsmöte för företagets anställda om det svenska pensions- och försäkringssystemet, företagets
 • pensions- och försäkringspolicy
 • Tjänster till företagets medarbetare (läs mer under ”Anställda”)

 

 

Så mycket tjänar du

Beräkna hur mycket man tjänar på en nettoupphandlad försäkring.

Din eller företagets årspremie för pensionsförsäkringar:

Vad menas med årspremie? »

Din ålder eller de anställdas snittålder:

Mer i pension till dig eller till de anställda vid nettoupphandlad försäkring:

0 kr Hur har vi räknat? »

Vad menas med årspremie

Här skall du fylla i den premie som betalas årligen till ditt eller dina anställdas pensionssparande.

Hur har vi räknat

Denna beräkning syftar till att visa hur mycket mer i pension man kan erhålla om man upphandlar försäkringar netto, dvs utan provision. 

Beräkningen baseras på angiven ålder och premie samt att premien betalas till 65 år och att pensionen utbetalas under 15 år. Skillnaden i avgifter mellan en nettoupphandlad jämfört med provisionsupphandlad försäkring är 0,5 % av pensionskapitalet, varje år, fram tills dess att sista pensionskronan är utbetald vid 80 år. 

Vi har räknat med en realränta på 4 % (dvs efter avdrag för inflation o skatter). Det innebär att skillnaden i pension kan relateras till dagens penningvärde. 

Skillnaden i avgifter skiljer sig mellan olika försäkringsbolag, de 0,5 % vi räknat med i detta exempel är lågt räknat. I många fall kan det skilja mer än 1 % och ibland upp till 2 % i högre avgifter, varje år.