Välkommen till Linder & Partners

Vi ger riktig rådgivning till företag och anställda inom pensioner och försäkringar. Vi skiljer oss från de flesta andra genom att vi tar betalt direkt från våra kunder för våra tjänster, inte genom provision eller kick-back från försäkringsbolag eller fondförvaltare. Vi vill vara helt objektiva och inte ha några andra incitament än att hjälpa våra kunder att få de bästa lösningarna inom pensioner och försäkringar. Det leder dessutom ofta till att anställda får högre pension eftersom de slipper betala onödigt höga avgifter. Låga avgifter är alltid viktigt när det gäller ett så långsiktigt sparande som pensioner är.

 

 

 

 

 

 

Vi erbjuder:

Rådgivning till anställda
Rådgivning utifrån policy, egen situation och behov, samt genomförande av åtgärder.

Rådgivning till företag
Löpande uppdrag, utredningar, upphandlingar, policyfrågor som rör pensioner och försäkringar.

Service och administration till företag
Se till att rätt anställda är rätt försäkrade.

         

Arvodesmodellen

Ett arvode som betalas av kunden är grunden för att vi som rådgivare ska kunna ge en riktig och neutral rådgivning. Vi upphandlar pensioner netto, dvs utan provisioner, för att våra råd inte ska påverkas av att olika försäkringsbolag och fondförvaltare ger olika mycket i provision.

Transparens

Vi har inte några egna fonder, förvaltningstjänster eller liknande. Det finns flera skäl till det. Dels tycker vi att det redan finns många bra fonder och produkter på marknaden. Men ännu viktigare är att vi inte vill riskera vår objektivitet. Våra kunder ska känna att vi inte har något annat än kundens bästa att tänka på.

Ni är viktiga!

Vill man vara en stor kund hos en mindre aktör eller en liten kund hos en stor aktör? Det finns naturligtvis för- och nackdelar med alla lösningar, men hos Linder & Partners kan du vara säker på att du blir personligt mottagen. Du kommer att vara en viktig kund för oss!

Vad tjänar ni på nettoupphandling?

300000 kr

45 år

? mn Totala utbetalningar Andra
? mn Totala utbetalningar Linder & Partners
? kr
?

Mer i pension till era anställda

Läs mer