Portföljförvaltning Juni 2023

Mönstret från den senaste månaden går igen med en inbromsning av de globala ekonomierna i Västvärlden samtidigt som återöppnandet av Kina inte sker med den kraft som förväntat. Slutet på räntehöjningscykeln, såväl i USA som i Europa, är relativt nära förestående. Fortsatt pressas konsumenterna av sämre köpkraft och företagen anpassar sin verksamhet till en tuffare konkurrenssituation med interna åtgärder. Detta är särskilt tydligt i både konsumentnära och teknologiföretag, de trimmar kostnaderna med tonvikt på personal. Den amerikanska centralbanken FED lämnade styrräntan oförändrad vid sitt möte i juni. I Sverige höjde Riksbanken styrräntan med 25 baspunkter vid sitt möte den 29 juni, till 3,75 procent.

Den svenska 10 åriga obligationsräntan steg under månaden, till 2,57 procent(Regionalt såg vi i juni en fortsatt stark börsutveckling i Japan (Topix index +7 procent) och USA (S&P 500 +5 procent) medan Europabörserna rörde sig sidledes. Tydligt har ”teknologi” som tema fortsatt varit en motor för börserna. Samtidigt som värderingen av just dessa bolag är hög eller mycket hög finns det ett gott
värderingsstöd i mer mogna sektorer som hälsovård och finans. När en dämpad inflationstakt materialiseras kommer lägre företagsvinster som följdeffekt.

Detta skifte närmar sig och stödet i värderingen skiftar från vinster till räntor. Globalt steg aktiemarknaden 5%, drivet av just USA och Japan. Sverige handlade också positivt, +2,1%, men det var primärt börsens storbolag som var drivande medan index för småbolag stängde ner 0,6%. Portföljernas globala exponering fortsatte leverera stark avkastning där Öhman Marknad Global, i linje med index och i takt med tekniksektorn stängde +5,1%. Kempen Global Small Cap var upp 5,5% med främsta bidrag även här från tekniksektorn. Jabil Inc var återigen den största bidragsgivaren som en viktig leverantör av produkter som behövs till stora datacenter.

I Sverige dominerade storbolagen och portföljernas index exponering Storebrand Sverige levererade väl, +2,3%. Svenska småbolag är fortsatt betydligt svagare i en miljö med mycket fokus på likviditet och starka balansräkningar. Cliens Småbolag stängde 1,5%. Fondens innehav i Getinge och Addnode bidrog negativt till avkastningen under Månaden efter att de
vinstvarnade för kvartalet. Tillväxtmarknader handlade relativt starkt under månaden med +3% drivet av bland annat Indien som rapporterade starkare än väntad makrodata . Även Kina var åter på plus och vi kunde se USA göra ansträngningar för att förbättra förbindelserna med landet, med Blinken och Yellen (och Bill Gates) på Kreditmarknaderna hade en volatil månad där räntorna
gick upp samtidigt som kreditspreadar gick ihop. Som helhet lämnade portföljernas ränteexponering ett svagt negativt bidrag till avkastningen.