Ditt största sparande

Pensionen är för de flesta det största sparkapitalet man har. Då är det viktigt att du vet att du har rätt risknivå, placeringar och avgifter. Vi föreslår att du bryr dig minst en timme per år.

Trygghet

Skyddet till dig själv och familjen är viktigt. Du mår dessutom bra av att veta att du har ett skydd som passar dig och dina behov.

Högre pension

Om du engagerar dig lite och säkerställer att kapitalet är rätt placerat och att du har låga avgifter så kommer din pension att bli högre.

Vad tjänar du på nettoupphandling?

10000 kr

45 år

? kr/mån Andra
? kr/mån Linder & Partners
? kr
?

Mer i total pension

Läs mer

Rådgivning till dig som anställd

Vi ger rådgivning kring pensioner och försäkringar på individnivå. För att ge en bra rådgivning krävs att vi har en bra bild av både familjesituation, nuvarande och tidigare intjänade pensioner och försäkringar men även behov, önskemål och önskad risknivå. Innan vi har ett möte och går igenom din pension och försäkringar krävs att du har god kännedom om vår förköpsinformation som du hittar här

Analys

Vi sammanställer och analyserar ditt försäkringsskydd vid sjukdom eller dödsfall samt ditt pensionskapital och hur det är placerat.

Rådgivning

Tillsammans med dig kommer vi fram till vilket försäkringsskydd du skall ha och hur ditt pensionskapital skall placeras.

Genomförande

Vi hjälper till med genomförande av de åtgärder vi beslutat om. Vissa delar kan du enkelt genomföra själv, andra hjälper vi dig med.

Linder & Partners syn på kapitalförvaltning

  • Skapa en placeringsstrategi som utgår från en helhetssyn.
  • Håll dig till din strategi! Både vid låg- och högkonjunktur.
  • Reallokering är viktigt.
  • Avgifternas betydelse är stor!
  • Ränta-på-ränta: världens åttonde underverk!

Mer om vår syn på kapitalförvaltning

Arvodesmodellen

Ett arvode som betalas av kunden är grunden för att vi som rådgivare ska kunna ge en riktig och opartisk rådgivning. Vi upphandlar pensioner utan provision, för att våra råd inte ska påverkas av ersättningen från försäkringsbolag och fondförvaltare.

Vi vänder oss till företag.

Vi vänder oss till arbetsgivare och skriver avtal om vilken service vi ska ge företaget och dess anställda. Vill du som individ ha rådgivning av Linder & Partners rekommenderar vi därför i första hand att du ber din arbetsgivare kontakta oss.