Basbeloppen för 2024 fastställda

I Sverige har vi tre olika basbelopp, pris-basbeloppet, det förhöjda prisbasbeloppet och inkomstbasbeloppet, som varje år fastställs av regeringen. Dessa används för beräkning av förmåner och inbetalningar/premier. Prisbasbeloppet följer den aktuella prisutvecklingen. Prisbasbeloppet används till exempel för att beräkna sjukpenning och föräldrapenning. Inkomstbasbeloppet följer inkomstutvecklingen och används vid beräkning av den pensionsgrundande inkomsten (PGI) och allmän pensionsavgift. Inkomstbasbeloppet används också i de flesta tjänstepensionsplaner för att fastställa hur stora premier som kommer att inbetalas, men även storleken på förmånsbestämda pensionsplaner såsom ITP2.

Eftersom basbeloppen ökar mycket både 2023 och 2024 kommer både utgående pensioner att öka, men det gör även inkomstgränserna för olika förmåner.

Pensioner som utbetalas från t ex inkomstpensionen påverkas av prisbasbeloppet, det betyder att man både 1 januari och 1 januari får en ganska stor uppräkning av pensionerna. Den förmånsbestämda ITP2-pensionen kommer att uppräknas med ca 7 % 1 januari.

Du hittar mer information och aktuella basbelopp i bl a Movestics lathund läs mer här