Ekonomiska nyheter 2021

Här har vi sammanfattat lite av de nyheter som gäller för 2021 avseende skatter, pensioner och försäkringar:

 • Värdet på din intjänade inkomstpension (det stora beloppet i orangea kuvertet) räknas upp med 2,1 %.
 • Inkomstbasbeloppet ökar 2,1 %.
 • Inkomstgränsen för när statlig skatt (20 %) har höjts till en lön på ca ca 44 800 kr/mån. För pensionärer är motsvarande gräns ca 49 800 kr/mån.

Ny gräns för statlig inkomstskatt

Gränsen för uttag av statlig inkomstskatt (20 procent) höjs 2021 .

 • Man kan ha en lön på ca 44 800 kronor/mån innan man börjar betala statlig inkomstskatt.
 • Pensionärer (65 +) kan tjäna mer, ca 49 800 kronor i månaden, innan statlig skatt tas ut.

 

Höjning av de allmänna pensionerna

Höjningen och det totala utfallet för olika pensioner påverkas av olika omräkningsfaktorer och regeländringar (skatter, basbelopp, bostadstillägg till pensionärer och inkomstpensionstillägg).

 

 • Värdet på din intjänade inkomstpension (det stora beloppet i orangea kuvertet) räknas upp med 2,1 %.
 • 2021 höjs inkomst- och tilläggspensionerna under utbetalning med 0,5 procent.

 

Basbeloppen

Inkomstbasbeloppet och prisbasbeloppet styr många olika delar inom skatter, pensioner och försäkringar.

2020                    2021                    Förändring i %

Inkomstbasbeloppet                    66 800 kr           68 200 kr           +2,1 %

Prisbasbeloppet                            47 300 kr           47 600 kr           +0,6 %

En av de  förändringar detta innebär är att om man omfattas av ITP-planen behöver man en lön över ca 42 000 kr/mån för att hamna över gränsen för 7,5 inkomstbasbelopp per år. Över 7,5 ibb ger ITP1 en premie på 30 % av lön och ITP2 ger en pension på 65 % av slutlön.

Inkomsttaket på ITP2 höjs till lite drygt 2 mkr/år (ITP1 har inget inkomsttak).

Övriga ekonomiska ”nyheter”

 • RUT-avdraget ökar från 50 000 kr per person och år till 75 000 kr, varav ROT är max 50 000 kr.
 • En Grön skatte-redution införs som ger skattesubvention på t ex solceller, laddstoplar mm.
 • Amorteringsfriheten som bankerna kan tillåta under ”corona” har slutdatum sista aug 2021, men kan komma att förändras.
 • Schablonintäkten på både nya och gamla uppskovsbelopp avskaffas. Det innebär att det inte längre kommer att kosta något att skjuta på kapitalvinstbeskattningen, tex efter en bostadsförsäljning.
 • CSNs slopade fribelopp som gör att studenter kan jobba under ”corona” utan att riskera att bli av med CSN gäller till sista april, men kan också komma att förändras.
 • En mindre tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster kommer att införas under året och kommer gälla under två år till följd av pandemin. Skattereduktionen riktar sig till personer med låga och medelhöga arbetsinkomster och uppgår som mest till 2 250 kronor per år i inkomstintervallet 240 000 kronor per år till 300 000 kronor per år. För 2021 kommer den betalas ut först i samband med att slutskatten blivit bestämd för 2021 alltså först tidigast våren 2022.