Inga färdiga paketlösningar. Bara det ni behöver.

Pensionslösningar

Vi hjälper våra kunder med både upphandling och administration av de flesta pensions- och försäkringslösningar.

Vi jobbar med alla försäkringsbolag på den svenska marknaden och har nettoavtal (dvs avtal utan provision) med alla dessa.

Rådgivning

Utöver rådgivning inom försäkringslösningar hjälper vi även till med utredningar av alla pensions- och försäkringsrelaterade frågor. Det kan gälla allt från fakturafrågor till administrativa frågor inom pensions- och försäkringsområdet.

Kunskap

Vi hjälper våra kunder att bygga effektiva och säkra rutiner för olika processer inom pensioner och försäkringar. Vi delar även gärna med oss av vår kunskap genom att utbilda de medarbetare som berörs av frågor kring pensioner och försäkringar.

Pensionslösningar

Vi hjälper våra kunder med både upphandling och administration av följande pensions- och försäkringslösningar:

 • Tjänstepensionsplaner
 • Alternativa försäkringar
 • Löneväxling
 • Bonusväxling
 • Direktpensioner
 • Avgångspensioner
 • Sjukförsäkringar
 • Sjukvårds-/privatvårdsförsäkringar
 • Efterlevandepensioner
 • Gruppförsäkringar
 • TGL (TjänsteGruppLiv)

Vi jobbar med alla försäkringsbolag på den svenska marknaden. Vi har också nettoavtal (dvs avtal utan provision) med alla bolag.

Rådgivning

Vi ger rådgivning till företag inom alla typer av försäkringslösningar som anges ovan under Pensionslösningar.

Utöver det hjälper vi till med rådgivning och utredningar bland annat inom följande delar:

 • Pensionspolicy, dvs vad ska företaget erbjuda vilka anställda
 • Pensionsvillkor för vd eller nyckelpersoner
 • Pensionsutfästelser
 • Avgångspensionslösningar
 • Upphandlingar
 • Due Diligence (av pensionsdelarna) vid företagsförvärv
 • Förmånsportaler
 • Försäkringsadministrativa system

Vi hjälper dessutom till med utredningar av alla pensions- och försäkringsrelaterade frågor. Det kan gälla allt från fakturafrågor, sjukskador och gamla utfästelser/direktpensioner till administrativa frågor inom pensions- och försäkringsområdet.

Rutiner och utbildning

Vi hjälper våra kunder att bygga effektiva och säkra rutiner för olika processer inom pensioner och försäkringar. Vi hjälper gärna till att skriva rutin- och processbeskrivningar.

Utbildning

Vi är duktiga på pensioner och försäkringar och delar gärna med oss av vår kunskap genom att utbilda de medarbetare som berörs av frågor kring pensioner och försäkringar.

Administration

Normalt hanterar vi all administration av individuella pensionslösningar som arbetsgivare erbjuder.

 

Vill du diskutera vilka tjänster som är intressanta för er?

Hör av dig till Magnus.
  Genom att använda detta formulär godkänner du lagring och hantering av dina uppgifter på denna webbplats.