Förändringar i ITP-planen!!

Flera förändringar avseende ITP beslutades i förra veckan, med start från 1 januari 2023.

Pensionsåldern höjs till 66 år inom ITP1 (ITP1 gäller främst de som är födda 1979 eller senare). Det betyder att om man väljer att fortsätta jobba efter 65 år så måste arbetsgivaren fortsätta att betala premier i max ett år till. Vår gissning är att åldern för premiebetalningar på sikt kommer att höjas till 67 resp. 68 år.

Sjukförsäkringen förlängs till 66 år inom både ITP1 och ITP2. Det innebär att man kan erhålla månatlig ersättning för inkomstbortfall som längst till 66 års ålder, man kommer alltså inte att behöva ta ut pension från 65 år, som idag, utan kan leva på ersättningen från Försäkringskassan och ITP:s sjukförsäkring i ett år till. För de som har ITP1 får man dessutom pensionsinbetalningar under det sista året. Men inom ITP2 ”behövs inte” det eftersom ITP2 enligt avtal är färdigbetald vid 65 år.

Ett tak på pensionsmedförande lön om ca 177 000 kr/mån införs i ITP1. Detta medför att om man har en högre lön eller får en bonus en månad (som göra ett lönen blir högre än 177 tkr) så kapas den. Idag sätts det av 30 % på all lön över 44 375 kr/mån (2022, 7,5 Ibb) utan något lönetak. Detta underlättar en hel del för många stora företag eftersom man idag har ett lönetak på ITP2, men inte på ITP1.

Eftersom det innebär en försämring för de med riktigt höga löner eller med stora bonusar kommer säkerligen många diskussioner att föras kring detta under hösten.

Förändringen innebär dessutom att det fortsatt blir vissa skillnader mellan ITP1 och ITP2.

Exempel: om man tillhör ITP1 och har en lön på 100 tkr/mån och man i mars får en bonus på 150 tkr så kommer bara 77 tkr av bonusen att bli pensionsgrundande. Om man tillhör ITP2 så blir hela bonusen pensionsmedförande eftersom man inom ITP2 räknar på total inkomst under året, inte månadsutbetalningarna.

Har du eller ditt företag frågor kring ovanstående förändringar så är ni välkomna att kontakta oss. Vi kommer att återkomma under hösten till alla våra större kundföretag för att diskutera hur man skall hantera förändringarna.