Höjd ålder för intjänande av pension i nytt ITP-avtal

Höjd ålder för intjänande av pension i nytt ITP-avtal. Från 2023 kommer den som omfattas av ITP1 att tjäna in tjänstepension upp till 66 års ålder

  • Det nya avtalet innebär att den som omfattas av ITP1 kommer att tjäna in tjänstepension upp till 66 år. Rätten att få ITP:s sjukpension höjs också till 66 års ålder – för alla som har ITP 1 eller 2.
  • Tjänstepensionen ITP skapar en stärkt trygghet för privatanställda tjänstemän. PTK tog initiativ till att förhandla om avtalet för att höja åldersgränserna för intjänande av ålderspension och rätten till sjukpension. Det nya avtalet går i linje med höjningarna av åldersgränserna i den allmänna pensionen och de omkringliggande trygghetssystemen såsom sjukförsäkringen, som införs den 1 januari 2023. Förändringarna i avtalet innebär innebär att den som omfattas av ITP1 från 1 januari 2023 kommer att tjäna in tjänstepension upp till 66 år.
  • Det införs också ett tak för intjänande av ITP1, där den som har en väldigt hög lön (för närvarande över 177 500 kr/månad under 2022) nu inte automatiskt kommer att tjäna in ålderspension på den del som överstiger det beloppet. Det är fortfarande möjligt att göra en egen överenskommelse med arbetsgivaren om att tjäna in pension på hela lönen, oavsett storlek.