Portföljförvaltning Juli 2023

Nyhetsbrev 230822

Med successivt lägre inflationstal i omvärlden närmar vi oss slutet på räntehöjningscykeln, där USA ligger först följt av Europa. I Sverige är inflationen fortsatt högre än i omvärlden men även här på väg  ner, den svaga kronan har märkbart gett högre kostnadsökningar på grund av fördyrad import. Svenska BNP siffror pekar på en tydlig inbromsning för den inhemska ekonomin också kraftigare än  förväntat. Sammantaget ser vi en låg eller obefintlig global tillväxt i närtid där förbättrade inflationssiffror så småningom leder till ett slut på den penningpolitiska åtstramningen.

Den amerikanska  centralbanken FED höjde än en gång styrräntan, nu med 25 baspunkter till intervallet 5,25 -5,50 procent. Även den europeiska centralbanken ECB höjde styrräntorna med 25 baspunkter, med den viktigaste till 3,75 procent. Den svenska 10 åriga obligationsräntan var nästintill oförändrad under månaden, 2,53 procent (2,57).

Vid ingången till augusti, när rapportsäsongen för första halvåret kommit drygt halvvägs, har de positiva överraskningarna varit mindre frekventa förutom inom teknologiföretag. Återigen har de största bolagen med strukturell medvind visat på en fantastisk intjäning medan många medelstora företag i de flesta sektorer haft det tuffare, både med försäljningstillväxt och marginaler. Sammantaget kommer vinstutvecklingen framöver att vara mer dämpad, vilket gör att den medvind börserna har haft sedan i våras bygger på lägre inflation och på sikt även lägre räntor.

Globalt såg vi ytterligare en stark månad för aktier men den svenska kronan stärktes betydande vilket dämpade resultatet till +0,8% för världsindex mätt i SEK. Sverige handlade betydligt svagare och stängde -1,3% och börsens största bolag, OMX30, var ner hela 2,5%.

Både Öhman Marknad Global och Kempen Global Small Cap stängde positivt för månaden. Dock något efter respektive jämförelseindex då energi och råvaror (exkluderat) gick starkt under månaden. Till exempel letade sig oljepriset upp mot $85/fat och är nu tillbaka på nivån vid årsskiftet. Efter en stark juni tappade Sverige återigen mark.