När vill du gå i pension?

Sedan en tid tillbaka är den nya riktåldern för att gå i pension 67 år. Enligt en undersökning gjord av Kantar för Movestic vill hela sju av tio svenskar gå i pension tidigare. Riktåldern för att gå i pension i Sverige är 67 år, men de flesta av oss vill inte jobba så länge. Hela sju av tio svenskar vill gå i pension före 67 och endast var fjärde vill jobba till 67 eller längre, enligt en undersökning gjord av Kantar på uppdrag av Movestic.

Hur länge får du jobba? 

I dag säger ”Lagen om anställningsskydd” att du har rätt att vara kvar i anställningen tills du fyller 69 år.  Det är inget som hindrar att du kommer överens med din arbetsgivare om att du kan jobba längre upp i åren.

Hur påverkas pensionen om du jobbar längre?

Att jobba längre har flera ekonomiska fördelar. I den allmänna pensionen tjänar du in fler pensionsrätter så länge du väljer att fortsätta att jobba. Väntar du med att ta ut pensionen kommer dessutom den månatliga utbetalningen att öka. Är en del av din allmänna pension garantipension ökar inte månadsutbetalningen om du fortsätter att jobba längre. Den kan tvärtom minska, eftersom du tjänar in mer egen pension.

I många tjänstepensionsavtal upphör inbetalningarna från din arbetsgivare när du fyllt 65 år, även om vissa pensionsplaner såsom ITP 1, har höjt intjänandeåldern till 66 år.  Även tjänstepensionen  ökar om du väntar med att ta ut pensionen.

Man kan generellt säga att pensionen minskar med 0,5 % per månad som man tar ut pension före 65 år och att den ökar 0,6 % per månad som man väntar med att ta ut pension efter 65 år.