Ny upphandling av Collectum 1 oktober, har du gjort ditt omval för ITPK / ITP1?

Från 1 oktober är det nya försäkringsbolag som är valbara inom ITPK och ITP1 för framtida premier. Det är flera försäkringsbolag som inte är valbara längre och nya har tillkommit. Generellt kan man säga att det blivit fler valbara fonder och lägre avgifter.

Vi vill påminna de som fått ett brev från Collectum (gäller de som som idag har en löpande premie till bl a Skandia, AMF och Futur) att gå in på Collectum senast 30 september och göra ett omval, OM du vill behålla samma bolag även för framtida premier.

Om du inte gör att omval så kommer dina framtida premier hamna i Alecta Optimal Pension. Även om det skrivits mycket om Alectas dåliga placeringar i år så har de levererat en mycket bra avkastning till mycket låga avgifter under många år.

ITP1 och ITPK är premiebaserade pensioner för de som omfattas av de kollektivavtalade ITP1 och ITP2-planen.