Var det något som gick fel?

Så här gör du om du är missnöjd.

Vårt mål är att ha en hög kundnöjdhet. I det arbetet är det mycket viktigt för oss att vi får veta om det är något i vår service och våra tjänster som du inte är nöjd med. På så sätt kan vi säkerställa att vi löpande håller hög kvalitet i våra tjänster och kundrelationer.

Om du inte kommer överens med din rådgivare hos oss eller tycker att Linder & Partners har gjort fel, vill vi att du skriftligen kontaktar vår klagomålsansvarige (se adress nedan). Redogör så tydligt som möjligt för vad du anser har hänt och i vad vi har brustit. Notera gärna i rubriken att det handlar om ett klagomål: det underlättar en snabbare hantering hos oss.

Inkomna klagomål besvaras så snart som möjligt – i de flesta fall inom 14 dagar från mottagandet av klagomålet. Om svarstiden av något skäl blir längre kommer vi att kontakta dig och meddela anledningen till förseningen samt ge besked om när du kan förvänta dig ett svar.

Om du önskar kan du få vägledning från Konsumenternas försäkringsbyrå, Konsumenternas Bank- och finansbyrå eller den kommunala konsumentvägledningen. Om du inte blir nöjd med vårt beslut kan du få din sak prövad av Allmänna reklamationsnämnden eller allmän domstol. Det är viktigt att en överklagan av ett beslut sker så snart som möjligt.
  Genom att använda detta formulär godkänner du lagring och hantering av dina uppgifter på denna webbplats.

  Klagomålsansvarig hos Linder & Partners AB
  Stefan Linder
  Gamla Brogatan 27
  111 20 Stockholm
  stefan.linder@linderpartners.se
  070 888 86 58
  Kontroll av tillstånd och registrering
  Bolagsverket
  851 81 Sundsvall
  Telefon: 0771-67 06 70
  E-post: bolagsverket@bolagsverket.se
  www.bolagsverket.se

  Finansinspektionen
  Box 6750, 113 85 Stockholm
  Telefon: 08-408 980 00
  E-post: finansinspektionen@fi.se
  www.fi.se

  Försäkringsgivare för vår ansvarsförsäkring
  AIG
  Box 3506, 103 69 Stockholm
  E-post: flclaimssweden@aig.com
  www.aig.com

  Övriga kontaktuppgifter
  Konsumenternas försäkringsbyrå
  Telefon: 0200-22 58 00
  www.konsumenternasforsakringsbyra.se

  Konsumenternas Bank- och finansbyrå
  Telefon: 0200-22 58 00
  www.konsumentbankbyran.se

  Kommunernas konsumentvägledning
  Telefon: Ring din kommun och fråga efter konsumentvägledaren
  www.konsumentvagledare.konsumentverket.se

  Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
  Telefon: 08-508 860 00
  www.arn.se

  Allmän domstol
  Eftersom Linder & Partners har sitt säte i Stockholm vänder du dig i första hand till Stockholms tingsrätt
  Telefon: 08-651 650 00
  www.stockholmstingsratt.se

  Stockholm

  Linder & Partners AB
  Kungsgatan 59, 3 tr
  111 22 Stockholm

  Tel vx: 08-545 225 50
  E-post: info@linderpartners.se