Placeringsrådgivning

Vi ger numera riktig placeringsrådgivning även för privat kapital. Vi skiljer oss från andra genom att vi tar betalt direkt från våra kunder för våra tjänster, inte genom provision eller kick-back från försäkringsbolag eller fondförvaltare.

Vår placeringsstrategi utgår från en helhetssyn och vi håller den både vid låg- och högkonjunktur. Rebalansering sker kontinuerligt årligen för att utnyttja marknadens svängningar. Forskning visar att man får en bättre riskjusterad avkastning om man behåller en konstant fördelning mellan aktier och räntor över tid. Om man istället går in och ur aktiemarknaden minskar avkastningen mer än vad risken gör, vilket leder till lägre riskjusterad avkastning.

Vi köper aktiv förvaltning där forskning visat att det ger ett mervärde och vi köper passiv förvaltning (index) till ett lågt pris på stora och breda marknader.

Allokering mellan aktier och räntor

Även här skiljer vi oss från andra aktörer. Den del av portföljen som ska vara ”broms”/låg risk vid börsnedgångar vill vi att du har på ditt bankkonto helt utanför depån. Den typen av tillgång innebär endast en onödig kostnad för dig om den ligger med i depån.

Vi överviktar små bolag med högre förväntad avkastning än stora, vi överviktar även värdebolag framför tillväxtbolag och våra förvaltare har även med lönsamhetsfaktorn. (höglönsamma bolag har en högre förväntad avkastning än låglönsamma).

Passiv förvaltning

Här är vi endast intresserad av rätt index till lägsta pris mot rätt marknad.

Pris och transparens

Vi har alltid fokuserat på att finna ett lågt pris där vi inte finner något mervärde. Vi vet att kostnaden har betydelse för det långsiktiga resultatet.

Du köper fonderna netto, vilket innebär att alla provisioner återbetalas till dig. Detta gör att vi kan ge en helt transparant rådgivning utan intressekonflikter, istället för att påverkas av storleken på provisionerna från olika fonder.

Vill du veta mer? Kontakta din rådgivare!

Telefon: 08 – 545 225 50