Portföljförvaltning april 2024

Efter ett starkt första kvartal uppvisade april en marginellt dämpad börsutveckling. Inför rapportsäsongen för första kvartalet var förväntningarna på teknologiföretagen skyhöga och särskilt för de allra största amerikanska. Även om rapporterna i de flesta fall slog förväntningarna så har kursreaktionerna varit mindre positiva än vid tiden för årssiffrorna för 2023.

Fortsatt är konjunktursignalerna från USA relativt positiva med en måttlig tillväxt för 2024. Givet att inflationen fortsatt kommer ner finns det inget som talar emot kommande räntesänkningar, även om de skjuts något framåt i tiden. I Europa kommer tillväxten att vara låg, men vi ser en stabilisering av efterfrågan i ekonomin efter ett antal svaga kvartal. Sammantaget bör vi se sänkta styrräntor men exakt när centralbankerna agerar är oklart. I ett lite längre perspektiv förväntas en normalisering av räntekurvan.

Omvärldsbilden är i allt väsentligt intakt men med en något bättre efterfrågebild när vi blickar in i 2025. Lägre korträntor kommer att ge ett stöd för tillväxten. Företagen är i en anpassningsfas till en mer normal makromiljö som förhoppningsvis lagt externa chocker bakom sig. Förtroendet för att investera i risktillgångar har återvänt, vilket också speglas med i den goda utvecklingen för portföljerna under året. Aktier som tillgångsklass har utvecklats väl varför en lugnare fas i termer av kursutveckling är mer trolig i närtid. För företagsobligationer är utvecklingen väl i linje med vår bild för helåret.

Fortsatt svag krona hjälpte avkastningen också under april där världsindex tillslut stängde -0,7% (-3,3% i USD). Sverige klarade sig bra bättre, +1%, mycket tack vare starka rapporter från tungviktare i index som Atlas Copco (+9%) och AstraZeneca (+15%). Mindre bolag hade det tuffare både i Sverige och globalt och stängde på minus 1,5-2%. Den nordiska kreditmarknaden kännetecknades av en stor efterfrågan på krediter, men med ett relativt snävt utbud vilket överlag resulterade i positiv utveckling för innehaven.

Öhman Marknad Global föll 1,6%, något svagare än index, på sin exkludering av fossila bränslen. Kempen Global Small Cap avslutade betydligt starkare, +0,7%, jämfört med -1,6% för index. Starkast bidrag kom från amerikanska Strategic EducationInc. som äger flera universitet med framförallt digitala program. Bolaget levererade en stark kvartalsrapport och steg 13% under månaden.

Cliens Småbolag lyckades nå positiv avkastning även i april, +0,3%, ca 1% före index. Boliden, som efter en längre tid av svag utveckling var starkast på månaden, +26%. Storebrand Sverige steg i linje med marknaden 1%.

Tillväxtmarknader fortsätter att överprestera, under april främst drivet av återhämtning i Kina. East Capital Global EM Sustainable, +3,5%, gynnades av sin exponering mot transformatorer, en enkel teknik men helt avgörande för utbyggnaden av datacenter för AI.

Räntedelen av portföljen lämnade återigen ett stabilt positivt bidrag till portföljerna. Under månaden skiftades Spiltan Räntefond Sverige mot Simplicity Företagsobligationen då vi i ljuset av ett antal negativa kredithändelser det senaste året föredrar den nya fondens tydligare fokus på kreditrisk och riskspridning genom begränsad koncentration till enskilda emittenter.