Portföljförvaltning Augusti 2023

Mätt i svenska kronor steg globalindex 1,3% i augusti och fortsatte då trenden att kraftigt överprestera svenska aktier. Stockholmsbörsen stängde 3,1% under månaden, där inte heller de större bolagen kunde stå emot (OMX30, 2,9%) och portföljerna, som har en övervikt mot svenska aktier i sin allokering, påverkades därför negativt. Öhman Marknad Global steg 1,6%, något starkare än index, trots  ytterligare en månad där energi bolag tydligt över presterade på högre oljepris. Positivt bidrag kom bland annat från Novo Nordisk, +20%, på besked om att deras läkemedel för viktminskning även minskar risken för hjärtinfarkt. Kempen Global Small Cap föll något i linje med index för globala småbolag Sverige fortsätter att prestera svagt och portföljernas exponering föll ca 3,5%, mindre bolag något mer  större. Långa marknadsräntor steg i allmänhet, med negativ påverkan på aktiemarknaden. Vi har tilltro till en vändning för svenska aktier, och småbolag i synnerhet, i ett scenario där inflationen fortsätter komma ner vilket minskad oro för en utdragen period av räntehöjningar som följd. Tillväxtmarknader vände tyvärr snabbt det starka momentum vi såg i juli och föll tillbaka igen under månaden. Kina, upp 8% i juli, föll nu 5% på, som nämnt, oro i fastighetssektorn och besvikelser i ekonomisk data. Mot slutet av månaden presenterades dock flertalet nyheter för att öka tillväxttakten vilket mottogs väl av marknaden, vilket också fick positiv påverkan på börsen. Räntesidan fortsätter att leverera stabil positiv avkastning som helhet. Fonderna med fokus på
företagsobligationer levererade särskilt bra starkt men meddelar att man på osäkerheten i marknaden har minskat risken något med högre andel investment-grade bolag i portföljerna än i normalläget.