Portföljförvaltning mars 2024

Med lite hjälp av en svagare svensk krona steg index för globala aktier hela 6,6% under mars månad. Störst bidrag återigen från de största bolagen i USA (S&P +6,7%), det var en månad där även mindre bolag visade fina resultat. Globalt steg småbolag till och med något mer, +6,8%, och i Sverige hela +6,9%, vilket också var något bättre än Stockholmsbörsen i stort som stängde +5%. Detta var också en mycket gynnsam miljö för portföljerna där samtliga positioner visade positiv avkastning under månaden.

Öhman Global Marknad steg 6,3%, i linje med index, något hjälpt av exkluderingen av Tesla som föll 10% på sämre försäljningssiffror. Kempen Global Small Cap steg hela 8,2%. Starkast på månaden gick det amerikanska läkemedelsbolaget SIGA Technologies, +82%, efter att man rapporterat en stark rapport för Q4, drivet av försäljning av läkemedel mot apkoppsvirus till den amerikanska strategiska reserven.

Även i Sverige levererade småbolag bäst under mars. Cliens Småbolag steg hela 7,2% men var ändå 0,5% efter sitt index. Den starka utvecklingen kom främst från fondens fastighetsexponeringar där flera bolag steg kraftigt i takt med starkare förtroende i marknaden för kommande räntesänkningar. Storebrand Sverige stängde månaden +5,2%

Tillväxtmarknader hade ytterligare en stark månad, +5,9%, i linje med portföljens exponering. Draglok för månaden var Taiwan och chiptillverkaren Taiwan Semiconductor(TSMC), +15%. TSMC som är den faktiska producenten av majoriteten av alla AI-chip i världen är nu +33% i år och återfinns som portföljernas största innehav i regionen.

Sjunkande marknadsräntor gynnade portföljernas ränteallokering i stort, liksom fortsatt hög kupongränta från företagsobligationer. Norron Sustainable Premium steg hela 1,4%, med starkast bidrag från sektorn fastigheter, där som nämnt, sentimentet förbättrades generellt.