Skatten på ISK blir högre

Trots att skatten på ISK blir allt högre så anser vi att det fortfarande är en gynnsam sparform. Skatten har höjts från och med den första januari i år och det finns vissa delar man skall tänka på.

I och med att skatten höjs på ISK behöver avkastningen på dina investeringar också vara högre för att det ska vara gynnsamt att spara via ISK. Skatten tas ut varje år, oavsett om dina investeringar har gått upp eller ner. En viktig del att komma ihåg är att är att ISK är mer gynnsamt än traditionellt fondkonto om avkastningen är mer än statslåneräntan plus 1 procetenhet, alltså 3,26 %.

Skatten på ISK (investeringssparkonto) låg länge på lägsta möjliga nivå och det var en mycket gynnsam sparform för småsparare. De senaste åren har skatten höjts successivt och inför 2024 kommer den att höjas ytterligare en gång, och det blir en kännbar höjning.

Vad bör man tänka på nu när skatten har gått upp på ISK?

I och med att skatten höjs behöver avkastningen på dina investeringar också vara högre för att det ska vara gynnsamt att spara via ISK. Skatten tas ut varje år, oavsett om dina investeringar har gått upp eller ner. En minnesregel är att ISK är mer gynnsamt än traditionellt fondkonto om avkastningen är mer än statslåneräntan plus 1 procentenhet, alltså i skrivande stund 3,26 %.

Förra året var för många människor i både världen och i Sverige ett jobbigt år,  med bland annat krig, skjutningar och hög inflation och även oro för att svenskar inte längre är så väl ansedda av många i världen. Men 2023 var ändå rent avkastningsmässigt ett bra år. Den goda avkastningen på kapital under 2023 innebär att de flesta har ett högre pensionskapital, dvs en större bas för framtida avkastning och framtida pensionsutbetalningar