Vad innebär det att Alecta förlorar mycket pengar på amerikanska banker?

Alecta som försäkrar ITP-planen har förlorat ca 12 miljarder på aktier man köpt i amerikanska nischbanker som nu gått i konkurs. Det ser dessutom ut som att man kan komma att förlora ytterligare upp till 10 mdr på en tredje amerikansk bank. Alecta förvaltar totalt ca 1 200 miljarder så förlusten motsvarar 1-2 procent av totala kapitalet. Alecta säger att det inte kommer att påverka pensionerna som skall utbetalas i någon större omfattning. Men riktigt så enkelt är det inte.

Dessutom kan man fråga sig om detta är början på fler och större förluster hos försäkringsbolag och kapitalförvaltare. Vi återkommer om detta längre fram.

Hur påverkar Alectas förluster pensionerna?

Alecta har två helt olika delar:

Alecta ITP2, den förmånsbestämda pensionsplanen för de som är födda 1978 och tidigare. Denna förvaltningsportfölj uppgår till ca 1 000 mdr kr och en förlust på amerikanska nichbankerna kommer inte att påverka de pensioner som utbetalas, eftersom pensionen är förmånsbestämd, dvs pensionen beräknas i procent av slutlönen. Däremot kan det påverka företagens/arbetsgivarnas möjlighet att få lägre premier i framtiden. Vår bedömning är att påverkan är mycket liten. Alecta hade en konsolideringsgrad på 172 % per årsskiftet så även om 1-2 % av kapitalet förloras det finns det mycket stora reserver kvar.

Alecta Optimal Pension, detta är den del dit en stor del av alla premier inom ITP1 och ITPK går. Den förvaltade portföljen uppgår till drygt 200 mdr kr. För denna portfölj innebär förlusterna att kapitalet sjunker med ca 2-4 % . Det är naturligtvis inte är bra, men inget att få ont i magen av m h t att de levererat ca 7,5 % per år i avkastning senaste 5 åren och totalt 131 % på 10 år. Att många tjänstemän har premier och kapital placerat i Alecta Optimal pension beror dels på att de är det så kallade icke-valet inom ITP1 och ITPK och dels för att Alecta Optimal Pension är det försäkringsbolag som har lägst avgifter och under många år givit en mycket bra avkastning. Vi tycker inte att man skall byta bort Alecta Optimal pension i dagsläget.