Vad innebär det att spara hållbart?

Det ligger i tiden att göra allt vi kan för att leva och jobba hållbart, men det gäller även ditt sparande. Vi står inför ett stort antal utmaningar när det gäller att tänka om hur vi lever. Detta gäller även pensionssparandet. För fondbolagen finns flera olika sätt att arbeta med hållbara investeringar. EU har tagit fram ett regelverk för hur fonders hållbarhetsarbete ska redovisas. Prata med våra rådgivare hur du kan göra för att välja hållbara fonder. I de flesta fall handlar det om att välja fonder som har en positiv påverkan på vår miljö. På de flesta försäkringsbolagens sajter kan man söka ut de fonder som är mest hållbara.